Forelskede har ikke kyssepligt

Hvad siger Youcat om Kirken?

Støv katekismussproget af og stil ind på modtagerens frekvens. Det er en af intentionerne bag ungdomskatekismen Youcat. At give troen videre er en stor pædagogisk udfordring, for som kirke lider vi under et omfattende traditionstab. Hver eneste af katekismens paragraffer er en lille maggiterning. Den rummer nemlig  i koncentreret form en lille del af det, som Kirken har tænkt over i snart 2000 år.

Men er der nogen tilbage, der er interesseret i at høre efter? Der bliver jo mere og mere luft mellem folk på kirkebænkene og det ser  ud til, at troen er blevet en individuel sag for mange. Her er Youcat klar i mælet. At tro er noget personligt, men ikke noget privat. Vi tror aldrig alene. Vi inspireres og bæres af andre folks tro, ligesom vores tro inspirerer andre. (24)


§122 Hvad vil Gud med Kirken?

Gud vil Kirken, fordi han ikke vil frelse os enkeltvis, men sammen. Han vil gøre hele menneskeheden til sit folk (KKK 758-781, 802-804)

Ingen kommer i himlen på et asocialt trip. Den der kun tænker på sig selv og på sin egen sjæls frelse lever asocialt. Det er umuligt både i himlen og på jorden.  Gud selv er ikke a-social, Han er ikke et ensomt væsen der har nok i sig selv. Den treenige Gud er i sig selv "social", han er et fællesskab, en evig udveksling af kærlighed. Efter Guds model er også mennesket skabt til relation, udveksling, deltagelse og kærlighed. Vi er ansvarlige for hinanden.

Kærlighed er den røde tråd

Kærlighed er en af de røde tråde i Youcat, der gerne vil udenom det legalistiske kirkesprog:  

"Egentlig er "søndagspligt" lige så upassende et ord for en rigtig kristen som "kyssepligt" er det for en der er rigtig forelsket" (219). Youcat bruger også traditionens billeder til at beskrive Kirken som  Kristi brud og Hans legeme. Det betyder, at vi er forbundet med Ham i et dybt og smukt livsfællesskab, som kan sammenlignes med kærlighedsforholdet mellem en mand og en kvinde:


§127 Hvad betyder det, at Kirken er Kristi brud?

Jesus Kristus elsker Kirken som en brudgom elsker sin brud. Han binder sig for altid til hende og giver sit liv hen for hende (KKK 796)

Den der en gang har været forelsket aner, hvad kærlighed er. Jesus ved det og kalder sig selv for en brudgom, der i en længselsfuld kærlighed bejler til sin brud og gerne vil fejre kærlighedens fest med hende. Hans brud - det er os - Kirken. Allerede i Det gamle Testamente bliver Guds kærlighed til sit folk sammenlignet med kærligheden mellem mand og kvinde.

Når Jesus frier til hver enkelt af os, hvor tit er han så ikke ligefrem ulykkelig forelsket i alle dem, der ikke vil vide noget af hans kærlighed og ikke besvarer den?

En, hellig, katolsk og apostolsk

Youcats målgruppe er unge mellem 16 og 25 - men den vil efter min mening fungere fint også til konvertitter eller erfarne katolikker med en rusten grundviden - for - hånden på hjertet - hvor mange kan sådan på stående fod forklare, hvad det betyder, at Kirken er én, hellig, katolsk og apostolsk?

Her synes jeg, Youcat er velgørende klar og kortfattet i sine svar, der resumeret lyder:

Lige som der kun findes én Kristus og ét Kristi legeme, findes der kun én Kristi kirke (129). Som efterfølger af Peter står paven som garant for Kirkens enhed i tros- og læreanliggender.   Det er heldigvis ikke de mere eller mindre anløbne medlemmers standard, der gør kirken hellig, nej, den er og bliver hellig (ist unzerstörbar heilig), fordi Gud gør den hellig. Den er katolsk (almindelig), fordi den er sendt til hele verden (133). Og den er apostolsk, fordi den er grundlagt af apostlene og ledes af deres efterfølgere, biskopperne, som har ansvar for det bispedømme, der er betroet dem, og medansvar for hele Kirken (137)

Det der holder sammen på det hele er og bliver Helligånden. Den er kraftkilden - og Kirkens livseleksir (118) Den virker gennem sakramenterne, og giver os sikkerhed og glæde i troen.