Frans’ bønsintention for juni er afskaffelse af tortur

Pave Frans beder i sin særlige bønsintention for juni om afskaffelse af alle former for tortur – ikke kun de mest voldelige former, men også dem, der nedværdiger mennesket eller indespærrer folk under umenneskelige forhold.

”Lad os sætte en stopper for denne rædsel af tortur. Det er vigtigt at sætte personens værdighed over alt andet. Ellers er ofrene ikke personer, de er ’ting’, og de kan blive mishandlet nådesløst og forårsage død eller permanent psykisk og fysisk skade, der varer hele livet”, siger paven i sit videobudskab for juni 2023.

Pave Frans er selv ikke uvidende om brugen af tortur. Han kommer fra Argentina, et sydamerikansk land, som i perioden 1976-1983 var vidne til at folk ’forsvandt’ i landets ’beskidte krig’, som landets militærdiktatur førte mod sin egen befolkning. Omkring 30.000 mennesker blev dræbt eller forsvandt med magt efter at være blevet kidnappet, forhørt og tortureret, så de mistede evnen til at tale, spise og sove. 

I videoen opfordrer paven det internationale samfund til at ”forpligte sig konkret til at afskaffe tortur og garantere støtte til ofrene og deres familier”, og ikke kun fordømme de mest voldelige former for tortur, men også de ”mere sofistikerede, såsom at nedværdige nogen, sløve sanserne eller massefængsle under umenneskelige forhold”.

Pavens timing for fordømmelsen af tortur er heller ikke tilfældig. Den 26. juni er FN’s internationale dag til støtte for torturofre. Det var på denne dag i 1987, at FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf trådte i kraft, ratificeret af 162 lande efter dens vedtagelse i 1984. Tortur praktiseres dog fortsat i mange lande, og siden 1981 har FN’s fond for torturofre hvert år hjulpet omkring 50.000 torturofre fra hele verden.

”Uanset hvad grundene er, kan tortur aldrig retfærdiggøres. Det har pave Frans sagt klart og tydeligt mange gange. For eksempel: ’At torturere en person er en dødssynd! Kristne samfund skal forpligte sig til at hjælpe torturofre’. For kristne er Jesus Kristus Guds ansigt. Gennem hele historien har han nærmet sig alle torturofre gennem sin egen lidelse. Derfor, som pave Frans siger i Fratelli tutti: ’Enhver voldshandling begået mod et menneske er et sår i menneskehedens kød’. Denne måned med bøn og handling for afskaffelse af enhver form for tortur, hvad enten det er af tilbageholdte, fanger eller bortførte personer, er også en appel om at garantere ’støtte til ofrene og deres familier’”," siger pater Fréderic Fornos SJ, den internationale direktør for pavens verdensomspændende bønsnetværk, i en erklæring der ledsager pavens budskab for juni.

Pavens verdensomspændende bønnenetværk, Apostleship of Prayer, står bag initiativet ’The Pope Video’ for at hjælpe med den verdensomspændende udbredelse af pavens månedlige bønsintentioner i henhold til de udfordringer, menneskeheden står over for. I dag forbinder netværket millioner af katolikker over hele verden fra forskellige lande, kulturer og sociale og kirkelige sammenhænge gennem bøn.