Helgenkåringer i Rom

Ceremonien fandt sted søndag den 15. maj og var den første kanoniseringsmesse siden coronapandemien begyndte. Højtideligheden skete to år og syv måneder efter forrige kanonisering, helgenkåringen af John Henry Newman og fire andre i oktober 2019.

Den vel nok mest kendt person til at helgenkåres var Charles de Foucauld (1858-1916), der som fransk soldat levede et udsvævende liv, men oplevede en religiøs omvendelse og indtrådte hos trappisterne i 1890. Kort tid efter blev han efter eget ønske udsendt til et kloster i Syrien og flyttede i 1897 til Palæstina, hvor han gik til hånde som arbejdsmand i et kloster i Nazareth. Efter sin præstevielse i 1901 rejste han til Sahara, nær Marokko, for at leve som eremit-missionær blandt områdets ikke-kristne. De stedlige tuaregere respekterede ham for hans gæstfrihed og fromhed, og han lod dem have deres tro i fred. Foucauld blev dræbt i 1916 i forbindelse med et røveri.

Efter sin død blev Charles de Foucauld kendt især gennem en biografi skrevet af René Benzin i 1921. Inspireret af denne grundlagde René Voillaume i 1936 fællesskabet Jesu Små Brødre og tre år senere grundlagde Madeleine Hutin Jesu små søstre.

Han blev saligkåret i 2005 af pave Benedikt og i 2020 godkendte pave Frans et mirakel sket på hans forbøn.

Pave Frans helgenkårede Devasahayam Pillai (1712-52), en indisk lægmand, som led martyrdøden efter at være konverteret til katolske tro. Pillai, der også er kendt under sit dåbsnavn Lazarus, blev saligkåret i 2021 og er den første indiske lægkatolik til at blive helgenkåret.

Syv år efter sin konversion blev Devasahayam Pillai dræbt som 40-årig efter fejlagtigt at være blevet anklaget for forræderi, og siden blev han arresteret og tortureret gennem tre år.

Fire ordenssøster blev også helgenkåret, nemlig salige Maria Francesca di Gesù (1844-85), grundlægger af tertiærorden af kapucinersøstrene af Loano; salige Maria Domenica Mantovani (1862-1934), medgrundlægger og første generalsuperior for Instituttet af de små søstre af Den hellige Familie; salige Marie Rivier (1768-1838), fransk ordensgrundlægger af ’Sisters of the Presentation of Mary’ i 1796, og salige Carolina Santocanale, (1852-1923), italiensk ordenssøster og grundlægger af kongregationen af kapucinersøstrene af den ubesmittede Jomfru af Lourdes.

Salige César de Bus (1544-1607), salige Luigi Maria Palazzolo (1827-86) og salige Giustino Maria Russolillo (1891-1955) – tre præster som grundlagde kongregationer og institutter – blev også helgenkåret samme dag.

Det samme gjorde salige Titus Brandsma, født 1881 i Oegeklooster, Holland, og indtrådt hos karmeliterne i 1898. Han blev præsteviet i 1905, sendt til Rom, hvor han virkede som korrespondent for flere nederlandske aviser og tidsskrifter. Grundlagde siden tidsskriftet Karmelrozen og udnævntes i 1935 til kapellan for den nederlandske katolske journalistforening. Arresteret under 2. Verdenskrig og sendt til koncentrationslejren Dachau for forræderi efter at have forsvaret jøder og opfordret katolske aviser til ikke at trykke nazistisk propaganda. Dræbtes med en dødelig indsprøjtning i 1942, 61 år gammel.