Hvad siger Youcat om abort?

Læs hvad ungdomskatekismen siger om abort og menneskets værdighed.

280 Hvordan begrunder man som kristen menneskets værdighed?

Ethvert menneske har fra det første øjeblik i moders liv en uantastelig værdighed, fordi Gud fra evighed af har villet, elsket og skabt dette menneske og bestemt det til evig frelse og salighed.

[1699-1715] Hvis et menneskets værdi kun skulle afhænge af den succes og de præstationer, den enkelte kan opvise, så ville de svage, de syge og de afmægtige ikke have krav på respekt. Som kristen tror man, at et menneskes værdi føærst og fremmest bestemmes af, hvordan Gud ser på det. Han ser på ethvert menneske og elsker det, som om det var den eneste skabning i verden. Gud har kastet sit blik på selv det mindste menneskebarn, og derfor har det en uendelig værdighed, som andre mennesker ikke må ødelægge.

379 Hvad omfatter forbuddet mod at begå drab?

Det er forbudt at begå mord eller hjælpe til ved et mord. Det er også forbudt at myrde i krig. Det er forbudt at abortere et menneske efter undfangelsen. Det er forbudt at begå selvmord, lemlæste sig selv eller ødelægge sig selv. Eutanasi, altså drab på handikappede, syge og døende mennesker, er også forbudt. [2268-2283, 2322-2325] I dag bliver forbuddet mod at begå drab ofte udhulet gennem tilsyneladende humane argumenter. Men hverken abort eller eutanasi er humane løsninger. Kirken taler klart om disse spørgsmål.

Enhver, der deltager i en abort, presser et andet menneske til det eller bare anbefaler det, er automatisk ekskommuniceret - sådan som det også er tilfældet ved andre forbrydelser mod livet. Når en psykisk syg dræber sig selv, er han eller hun ofte kun i begrænset grad ansvarlig for det og i mange tilfælde endda slet ikke.

383 Hvorfor er en abort uacceptabel på alle stadier af en embryos udvikling?

Det liv, som Gud har givet, er Guds direkte ejendom. Det er fra første øjeblik helligt og ukrænkeligt.

"Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig" (Jer1,5) [2270-2274,2322] Gud alene er herre over liv og død. Ikke engang "mit" liv tilhører mig. Ethvert barn har fra undfangelsen af ret til livet. Lige fra start er det ufødte menneske en selvstændig person med umistelige rettigheder, som ingen stat, ingen læge og heller ingen mor må krænke. Kirkens klare holdning er ikke udtryk for mangel på barmhjertighed. Den har snarere til formål at gøre opmærksom på den uoprettelige skade, som bliver påført det uskyldigt dræbte barn, dets forældre og hele samfundet. Det hører til statens fornemste opgaver at beskytte uskyldigt liv. Hvis staten svigter denne opgave, undergraver den selv retsstatens fundament.

384 Må man abortere et handikappet barn?

Nej. Det er altid en alvorlig forbrydelse at abortere et handikappet barn, selv hvis det sker for at spare barnet fremtidige lidelser.


Tallene i skarp parentes henviser til paragraffer i Den katolske Kirkes Katekismus. Katolsk Forlag. Ansgarstiftelsens Forlag 2006. Oversættelse af Youcat fra tysk v. Sebastian Olden-Jørgensen.