Indvielsesbønnen til Marias rene Hjerte Peterskirken, den 25. marts 2022

Foto: Vatikanets medier

I morgen, fredag eftermiddag, vil pave Frans indvie Rusland og Ukraine til Jomfru Marias rene Hjerte. Det sker under en bodsgudstjeneste i Peterskirken i eftermiddag, og paven har opfordret alle biskopper og præster verden over til at forenes med ham i bønnen, der sendes via Vatikanets nyhedskanaler: radio, hjemmesider, YouTube og Facebook

Herunder er den danske oversættelse af indvielsesbønnen til Jomfru Marias rene hjerte:

-------

O Maria, Guds Moder og vor Moder. I denne nødens stund henvender vi os til dig. Du er vor Moder, du elsker os og du kender os: ingen af vort hjertes bevæggrunde er skjult for dig. Barmhjertighedens Moder, hvor ofte har vi ikke erfaret din ømme omsorg og dit fredfyldte nærvær. Du holder ikke op med at føre os til Jesus, Fredsfyrsten.

Alligevel har vi forladt fredens vej. Vi har glemt læren fra forrige århundredes tragedier, de millioner af ofre, som faldt i to verdenskrige. Vi har set væk fra de forpligtelser, vi indgik som nationernes fællesskab. Vi har svigtet folks drømme om fred og de unges forhåbninger. Vi voksede os syge af grådighed, vi tænkte kun på vore egne nationer og deres interesser, og blev indfanget i vore egne behov og anliggender. Vi valgte at ignorere Gud og at leve af vore illusioner, at nære arrogance og aggression, at undertrykke uskyldige liv og at ophobe våben. Vi holdt op med at være hinandens beskyttere og forvaltere af vores fælles hjem. Vi har hærget den have, som jorden er, med krig, og i kraft af vore synder har vi forbrudt os mod vor himmelske Faders hjerte; Ham, som ønsker at vi er hinandens brødre og søstre. Vi blev ligegyldige overfor hinanden og alt undtagen os selv. Nu græder vi fulde af skam: Herre, tilgiv os!

Hellige Moder, midt i vor syndighed, midt i vore kampe og vore svagheder, midt i krigen og uretfærdighedens onde mysterium minder du os om, at Gud aldrig svigter os, men altid ser på os med kærlighed, og altid er parat til at tilgive os og oprejse os til nyt liv. Han har givet dig til os og gjort dit rene hjerte til et tilflugtssted for Kirken og hele menneskeheden. Ved Guds nådige vilje forbliver du altid hos os; selv i de mest urolige stunder i vor historie er du dér for at lede os med din ømme kærlighed.

Vi henvender os nu til dig og banker på dit hjertes dør. Vi er dine elskede børn. Til alle tider giver du dig til kende for os og kalder os til omvendelse. Hjælp os og trøst os i denne mørke stund. Sig atter til os: ”Er jeg, som er jeres Moder, her ikke?” Du kan løse op for vort hjerter og vor tids knuder. Vi er fulde af tillid til dig. Vi er overbeviste om, at du – især i prøvelsens stunder – ikke forsmår vore bønner og vil komme os til hjælp.

Det gjorde du i Kana i Galilæa, da du gik til Jesus og bad han udvirke det første af sine tegn. For at sikre bryllupsfestens glæde sagde du til ham: ”De har ikke mere vin” (Joh 2,3). Nu, O Moder, gentag du disse ord og den bøn, for i dag er håbets vin sluppet op for os, glæden er væk og broderligheden er falmet. Vi har glemt vor menneskelighed og har bortødslet fredens gave. Vi åbnede vore hjerter for vold og ødelæggende kræfter. Hvor meget længes vi ikke efter din moderlige hjælp!

Derfor, O Moder, hør vor bøn.

Havets stjerne, lad os ikke lide skibbrud i krigens storm.
Den nye Pagts ark, inspirér projekter og veje til forsoning.
Himmelske Dronning, genopret Guds fred i verden.
Udryd had og hævntørst, og lær os at tilgive.
Fri os fra krig, beskyt vor verden fra atomvåbnenes trussel.
Dronning af Rosenkransen, få os til at indse vort behov for at bede og elske.
Menneskefamiliens Dronning, vis os vejen til broderskab.
Fredens Dronning, udvirk fred i vor verden.

O Moder. Må din forbøn bevæget af sorg berøre vore forhærdede hjerter. Må de tårer, du udgyder for os, få denne dal, som er udtørret af vort had, til at blomstre på ny. Må din bøn, midt i våbnenes torden, vende vore tanker mod fred. Må din moderlige omsorg lindre smerten for dem, der lider og flygter fra bomberegnen. Må din moderlige omfavnelse trøste dem, som er tvunget til at forlade deres hjem og hjemland. Må dit sorgfulde hjerte bevæge os til medfølelse og inspirere os til at åbne vores døre og drage omsorg for de af vore brødre og søstre, der er sårede og som ingen vil kendes ved.

Hellige Guds Moder. Da du stod ved korsets fod sagde Jesus, da han så disciplen stå ved din side: ”Kvinde, dér er din søn” (Joh 19,26). På samme måde betror han enhver af os til dig. Til disciplen og til hver enkelt af os siger han: ”Dér er din mor” (v. 27). Maria, vor Moder, vi ønsker at tage imod dig i vort liv og vor historie. I denne stund står en træt og splittet menneskehed sammen med dig ved korsets fod, og med behov for at betro sig til dig, og gennem dig at indvie sig til Kristus. Befolkningerne i Ukraine og i Rusland, som nærer en stor kærlighed til dig, henvender sig nu til dig, fordi dit hjerte slår af medfølelse for dem og for alle, der er ramt af krig, sult, uretfærdighed og fattigdom.

Guds Moder og vor Moder. Derfor betror og indvier vi os selv, Kirken og hele menneskeheden, især Rusland og Ukraine, til dit rene Hjerte. Tag imod denne handling, som vi udfører fuld af tillid og kærlighed. Forund os, at krigen må høre op og freden må udbredes til hele verden. Det ’Fiat’, som fødtes i dit hjerte, åbnede historiens døre for Fredens Fyrste. Vi stoler på, at freden via dit hjerte vil bryde frem igen. Til dig indvier vi hele menneskehedens fremtid, alle folks behov og forventninger, verdens bekymringer og håb.

Må Guds barmhjertighed, gennem din forbøn, blive udgydt over hele jorden og fredens blide puls atter præge vor tid. Jomfru Maria, i hvem Helligånden tog bolig efter dit ’Fiat’; genopret blandt os den harmoni, som kommer fra Gud. Må du, vort ”håbs levende kilde”, vande vort tørre hjerte. I dit skød påtog Jesus sig kød; hjælp os med at fremme vækst i fællesskab. Du, som engang gik på denne jord: led os nu på fredens veje.

Amen.

----

Indvielsesbønnen findes på en række fremmedsprog HER

Hæfte for den liturgiske fejring (på italiensk): Fejring af bodens sakramente og indvielsen til Jomfru Marias rene hjerte (25. marts 2022)