Informationschefen og redaktøren for Katolsk Orientering går på pension

Bispedømmets informationschef Niels Messerschmidt har valgt at gå på pension ved årsskiftet.

Samtidig trækker Katolsk Orienterings redaktør Lisbeth Rütz sig også tilbage. Niels og Lisbeth har udført et stort arbejde i de forløbne år og kommer til at efterlade sig et tomrum, som det kan blive svært at udfylde.

Bispedømmets ledelse vil snarest opslå en stilling som kommunikationschef og vil sammen med den nye medarbejder overveje sin samlede fremtidige kommunikationsstrategi.

Biskop Kozon benytter lejligheden til at udtrykke sin taknemlighed for det store arbejde, som begge medarbejdere har udført for Kirken.