Juli måned er dedikeret til Jesu dyrebare blod

I Den katolske Kirke er juli måned dedikeret til Jesu dyrebare Blod. Det er en anerkendelse af Jesu offer, og hvordan han udgød sit blod for at frelse verden.

Der har gennem tiden været forskellige fester dedikeret til Jesu dyrebare Blod. Da pave Pius IX under den første italienske uafhængighedskrig i 1849 gik i eksil, tog han til Gaeta sammen med Don Giovanni Merlini, den tredje overordnede general for Missionærerne af det dyrebare blod. Mens krigen stadig rasede, foreslog Merlini pave Pius IX, at han skulle oprette en universel fest til ære for Jesu dyrebare Blod for at bede om Guds himmelske hjælp til at afslutte krigen og bringe fred til Rom. Pius IX udtalte efterfølgende, at han havde til hensigt at oprette sådan en fest. Krigen sluttede snart, og han vendte tilbage til Rom. Herefter udpegede hans efterfølger, pave Skt. Pius X, 1. juli for fejringen af festen.

Da Jesu dyrebare blod allerede æres i højtidelighederne for Jesu lidelse og død, Kristi Legeme og Blod, Jesu hellige Hjerte og Det hellige Kors' ophøjelse, blev festen efter den liturgiske reform ved Andet Vatikanerkoncil placeret blandt votivmesserne. En votivmesse er en særlig messe, der fejres med en speciel intention (f.eks. om fred, for en syg) eller til ære for en helgen (på en anden dag end den typiske festdag). Selvom festen blev ændret til en votivmesse forblev juli måned særligt dedikeret til Jesu dyrebare blod.

Ved at meditere over Jesu dyrebare Blod, reflekterer vi over den kærlighed og frelse vi modtager ved Kristi lidelse og død. Skærtorsdag hører vi med Jesu egne ord hans forklaring og opfordring: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.«" (Mat 26,26-28). Selvom Kristi Legeme og Blod er ét i Kristi ene offer, så sætter meditationen over Jesu dyrebare Blod fokus på blodet som livgivende og forbundet netop til hjertet, som sædet for kærligheden, hvorfra tilgivelsen strømmer.

Man kan f.eks. bede med denne bøn fra votivmessen til Jesu dyrebare blod: 
Herre, du løskøbte os med dit blod af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk for vor Gud.
Gud, ved din enbårne Søns dyrebare blod har du forløst alle mennesker. Bevar os i din barmhjertigheds værk, så at vi bestandig må fejre vor frelses mysterium og lade det bære frugt i vort liv. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud fra evighed til evighed. Amen.