Katolicismen i Mongoliet: En tidslinje

Den italienske franciskaner Giovanni da Pian del Carpine mødes med Güyük Khan, den daværende leder af det mongolske imperium, og overbringer et brev, Cum non solum, fra pave Innocent IV, som opfordrer ham til at stoppe angrebene på kristne og andre. Han svarer ved at kræve, at paven underkaster sig ham. Foto: The Pillar

Ifølge Vatikanet bor der i alt 1.394 katolikker i en nation på størrelse med Alaska, der ligger klemt inde mellem Rusland og Kina.

Landets mest fasttømrede religioner er mongolsk shamanisme, som i dag praktiseres af et mindretal, og buddhisme, som er flertallets tro.

Hvornår kom katolicismen til det land, som vesterlændinge engang betragtede som ubegribeligt eksotisk og fjernt? Hvordan har Kirken klaret sig? Og hvorfor beskriver nogle iagttagere dens seneste vækst som ekstraordinær?

Netmediet The Pillar har opstillet følgende tidslinje for katolicismen i Mongoliet:

* Det 7. århundrede: Mongolerne, en etnisk gruppe hjemmehørende i Mongoliet, begynder at blive evangeliseret af medlemmer af Østens Kirke (ofte kaldet ’nestorianere’). De kristne bliver til sidst et ’betydeligt mindretal’, hvoraf nogle har magtfulde stillinger, såsom Sorghaghtani Beki, Djengis Khans svigerdatter, der fik stor indflydelse i det 13. århundrede.

* År 1206: Djengis Khan grundlægger det mongolske imperium, som efter hans død i 1227 bliver historiens største sammenhængende landimperium. Han betragtes som en nationalhelt i det moderne Mongoliet, hvor han æres med en gigantisk rytterstatue i rustfrit stål ca. 54 kilometer uden for Ulaanbaatar. 

* År 1246: Den italienske franciskaner Giovanni da Pian del Carpine mødes med Güyük Khan, den daværende leder af det mongolske imperium, og overbringer et brev, Cum non solum, fra pave Innocent IV, som opfordrer ham til at stoppe angrebene på kristne og andre. Han svarer ved at kræve, at paven underkaster sig ham.

* År 1253: Dominikanerpræsten Barthélémy de Crèmone besøger Karakorum, hovedstaden i det mongolske rige, på en diplomatisk mission på vegne af den franske konge.

* År 1254: William Rubruck, en flamsk franciskanermissionær, har audiens hos Möngke Khan, den nye leder af det mongolske imperium. På trods af en høflig modtagelse får han ikke lov til at blive og missionere.

* År 1289: Johannes af Montecorvino, en italiensk franciskanermissionær, bliver sendt som pavelig legat til lederen af det mongolske imperium. I det mongolsk-kontrollerede Kina oversætter han Det nye Testamente og Salmernes Bog til det mongolske sprog.

* År 1368: Det mongolske imperium kollapser.

* År 1691: Ydre Mongoliet, det område, der svarer til nutidens Mongoliet, bliver dannet, da Kinas Qing-imperium tilbyder beskyttelse til de nordlige mongoler.

* År 1840: Mongoliet får sin egen katolske jurisdiktion, da der oprettes et apostolisk vikariat fra et område, der tidligere tilhørte bispedømmet Peking.

* 21. december 1883: Pave Leo XIII opdeler Mongoliet i tre apostoliske vikariater – Øst-, Central- og Vest- og Sydmongoliet – under opsyn af belgiske missionærer.

* År 1911: Da Qing-dynastiet smuldrer, erklærer det ydre Mongoliet sig uafhængigt.

* År 1921: Med støtte fra det bolsjevikiske Rusland fordriver mongolske styrker den kinesiske hær, som besatte landet i 1919, og erklærer igen uafhængighed. I de næste 70 år er Mongoliet tæt allieret med Sovjetunionen.

* 14. marts 1922: Missio sui iuris (uafhængig mission) i det ydre Mongoliet etableres fra det apostoliske vikariat i det centrale Mongoliet.

* År 1924: Den katolske mission omdøbes til Missio sui iuris af Urga. Den socialistiske Mongolske Folkerepublik oprettes med en trosbekendelse om statslig ateisme, og alle missionærer udvises.

* 8. november 1983: Pater Joseph Ma Zhongmu ordineres til biskop af Yinchuan, Kina, og bliver dermed den første biskop af mongolsk etnicitet.

* År 1990: En fredelig demokratisk revolution fører til landets første frie flerpartivalg.

* 13. januar 1992: Mongoliet vedtager en ny forfatning, der garanterer religionsfrihed og baner vejen for missionærernes tilbagevenden.

* 4. april 1992: Der etableres diplomatiske forbindelser mellem Mongoliet og Pavestolen. Scheut-missionærerne sender tre præster: Pater Wenceslao Padilla, pater Gilbert Sales og pater Robert Goessens. De forsøger at opbygge et katolsk samfund fra bunden. Messerne fejres først på et hotel og derefter i lejede lejligheder, hvor menighederne består af udlændinge. Missionen støttes økonomisk af Kirken i Sydkorea.

* 8. september 1992: Litauens ærkebiskop John Bulaitis bliver udnævnt til den første apostoliske nuntius i Mongoliet.

* År 1995: Kun 14 mongolske katolikker er registreret i landet.

* 27. maj 1996: Den første katolske kirke åbner i Mongoliet.

* 8. juli 2002: Missio sui iuris i Mongoliet omdøbes til det apostoliske præfektur i Ulaanbaatar. Pater Padilla, fra Filippinerne, udnævnes til præfekt i Ulaanbaatar.

* 29. august 2003: Pater Padilla bliver ordineret til biskop af kardinal Crescenzio Sepe fra Vatikanet.

* 30. august 2003: Skt. Peter og Paul-katedralen, en bygning formet som en traditionel mongolsk ger (yurt), indvies i Ulaanbaatar.

* År 2004: De første moderne mongolske udgaver af katekismen bliver udgivet sammen med en bog med almindelige katolske bønner.

* År 2008: Biskop Padilla velsigner Mongoliets første Mariagrotte, bygget af sten, som sognebørn har bidraget med.

* 28. august 2016: Pater Joseph Enkh Baatar bliver den første indfødte mongolske præst. Mere end 1.500 mennesker deltager i hans ordination i Skt. Peter og Paul-katedralen.

* 25. september 2018: Biskop Padilla dør i en alder af 68 år.

* 25. marts 2020: Biskop Ma, den første biskop af mongolsk etnicitet, dør i en alder af 100 år. Den Kina-baserede biskop havde oversat Det romerske Missale til sit modersmål og indsendt det til Vatikanet til godkendelse. Godkendelsen kom aldrig, angiveligt fordi ingen i Vatikanet kendte det mongolske sprog.

* 2. april 2020: Biskop Giorgio Marengo, et italiensk medlem af Consolata-missionærerne, udnævnes til præfekt i Ulaanbaatar.

* 27. august 2022: Biskop Marengo modtager den røde biretta og bliver verdens yngste kardinal i en alder af 48 år.

* År 2023: Ifølge Vatikanets statistik er der otte sogne i Mongoliet og fire andre pastorale centre. Der er 25 præster (6 verdenspræster og 19 ordenspræster), 33 ordenssøstre, 35 kateketer og seks seminarister. Kirken driver seks skoler, en lægeklinik, et center for handicappede og institutioner for fattige ældre samt andre institutioner.

* 1. september 2023: Frans bliver den første pave, der besøger Mongoliet.