Kirke med fødderne: En temadag om økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer

Foto: Danske Kirkers Råd

I disse år oplever vi en stigende interesse for økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer. Dagen her vil komme med praktiske eksempler på og teologiske refleksioner over vandringen? Hvad har økumeni og vandring at gøre med hinanden? Er der forskelle på syn på vandringen i forskellige kirkelige traditioner? Kan man planlægge en økumenisk kirkevandring også selv om man bor uden for de store byer? Hvordan er klima og spiritualitet knyttet til pilgrimsvandringer? Hvordan laver man diakonale vandringer for sårbare og mennesker i sorg? Det er nogle af dagens temaer og gode spørgsmål.

Alle er velkomne uanset, om man har stået for pilgrims- og kirkevandringer, er ansat som medarbejder i en kirke eller i en kirkelig organisation, om man er frivillig eller bare er nysgerrig på det med økumeni og pilgrims- og kirkevandringer.

Hvornår og hvor?
Tid: 28 april 2023, kl. 10:00-16:00
Morgenkaffe fra kl. 9:30

Sted
Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K

Tilmelding
Senest den 21. april 2023 til dkrdanskekirkersraad.dk

Workshops
Ved tilmelding, skriv hvilke to workshops, du gerne vil deltage i.

Pris for deltagelse: 250 kr. – dog gratis for studerende.

Beløbet indbetales til Danske Kirkers Råds konto 5338-0260278, eller på MobilePay: 65355

Mærk: 'Kirke med fødderne' og navn.

Arrangør
Danske Kirkers Råds – arbejdsgruppen for Økumenisk Dialog og Dannelse.

Yderligere information
Kontakt: Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd, på mcdanskekirkersraad.dk

PROGRAM
09:30 Kaffe og croissanter

10:00 Velkommen
* Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær i Menighedsplejen i Danmark
* Jørgen Thaarup, præst i Jerusalemskirken, Metodistkirken
* Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd.

10:15 Vandring og medvandring
* Peter Lodberg, professor MSO, Systematisk Teologi, Aarhus Universitet
Økumeni som fællesskab og nødvendighed. Gudsfolket på vandring sammen. Hvad betyder (med)vandringen i det økumeniske symbolsk og teologisk, konkret og diakonalt? Det økumeniske som en vandring sammen – og hvordan det kan hænge sammen med pilgrimsvandring?

* 11:00 Pause

* 11:15 Vandring og medvandring i forskellige traditioner
Symbolsk, teologisk, konkret og diakonalt.

Panel:
* Folkekirken, Elisabeth Knox-Seith, pilgrims- og sognepræst på Møn
* Baptistkirken. Lone Møller-Hansen, præst i Baptistkirken Bornholm
* Den Katolske Kirke, David Noval, diakon
* Den Ortodokse Kirke, Ivan Sulejic, præstekandidat.

12:15 Frokost

13:00 Workshop 1

13:45 Kaffepause

14:00 Workshop 2

Workshops:

Økumeniske kirkevandringer
*
Ole Lundegaard, Baptistkirken, præst i Korskirken
* Jan Nilsson, Folkekirken, præst ved Diakonissestiftelsen.
Hvordan gør vi? Teologiske overvejelser, praktiske erfaringer og gode råd.

Klima og spiritualitet i pilgrimsvandringer
*
Elisabeth Knox-Seith, Folkekirken, pilgrimspræst.
* Sofie Larsen Kure, koordinator for Grøn Kirke.
Hvilken spiritualitet og tradition knytter vi an til i pilgrimsvandringen og hvad har klimaengagement og pilgrimsvandring med hinanden at gøre?

Diakonale kirkevandringer
*
Sanne Glerup Damborg, diakonikonsulent i Menighedsplejen i Danmark
* David Noval, diakon, Den Katolske Kirke
Erfaringer med og refleksioner over diakonale kirkevandringer med fx psykisk sårbare eller som mindevandringer på kirkegårde.

14:45 Kirkevandring
Kirkevandringen begynder i Jerusalemskirken og går videre til den katolske domkirke Sankt Ansgars kirke i Bredgade og videre til den anglikanske Saint Alban’s kirke ved Kastellet.

Alle tre kirker er med i den årlige kirkevandring i begyndelsen af januar – en kirkevandring, der har fundet sted årligt gennem de sidste 60 år.

16:00 Tak for i dag