Kirken i Pindstrup genindvies 22. april

Den smukke og historiske, katolske Sct. Mikaels kirke i Ringsø ved Pindstrup på Djursland skal føres tilbage til sit oprindelige udseende fra 1930’erne.

Det er en stor donation på 1,3 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der nu gør det muligt at foretage en omfattende renovering og mest af alt restaurering af den lille Skt. Mikaels Kirke på Kastrupvej i udkanten af Pindstrup.

Det fortæller Filip Lykke, regnskabsfører ved Vor Frue Kirke i Aarhus til Syddjurs Lokalavis.

Dem mange penge fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal suppleres af et bidrag på 300.000 kroner fra Margrethe og Johs. F. la Cours Fond og egne opsparede midler.

Læs mere om restaureringen af kirken i lokalavisen HER

I Katolsk Orientering nr. 5, som udkommer i denne uge findes også en artikel om restaureringen af Skt. Mikaels Kirke.

Kirken genindvies den 22. april kl. 14 af biskop Czeslaw sammen med de tilstedeværende præster og menigheder. Kl. 15.15 fortælles om kirken historie og fremtid, og det efterfølges af en koncert kl. 15.45. Dagen slutter med en fest kl. 16.30. Alle er velkomne!