Kirkeskattekonsulent bliver fastansat

Bispekontorets kirkeskattekonsulent Susanne Debora Madsen

Bispekontorets kirkeskattekonsulent Susanne Debora Madsen, som blev ansat pr. 1. december 2018 for en treårig periode, er blevet fastansat pr. 1. januar 2022.

Susanne har de sidste to år været tovholder i bispekontorets indsats for øge kirkeskatteindbetalinger, hvor man har kunnet notere sig en stigning i indbetalingerne på 5% og 6,8% i hhv. 2029 og 2020 – selv i en tid, hvor Kirken har været særligt udfordret af coronapandemien.

”Vi venter stadig på dette års resultat og kan egentlig ikke sammenligne det med de foregående år på samme tid, fordi vi har lagt kirkeskatteaftalerne om til at vægte en månedlig betaling fremfor at dele indbetalingen i større bidder, eller betale én gang sidst på året. Derudover er mange 10-års aftaler udløbet og fortsætter som månedlige 1-års aftaler”, forklarer hun.

I de sidste tre år har Susanne Debora Madsen virket som konsulent for sognepræster, menighedsrådsformænd og frivillige i forbindelse med deres indsamlingsaktiviteter, og har sammen med dem udformet kampagner og værktøjer til at tale om Kirkens økonomi og indhente tilmeldinger til kirkeskat.

”Dette arbejde fortsætter og man kan altid kontakte mig, hvis man går og mangler sparring eller hjælp til fundraising-aktiviteter. Jeg kommer gerne ud til sognet og lægger en plan og udvikler materialer, som passer til netop dem”.

Susanne Debora Madsen har også været med til at udvikle etiske retningslinjer for at arbejde med arv og testamente. Pt. arbejder hun på at få MobilePay-subskriptioner integreret i bispekontorets medlemssystem. Målet er at gøre denne form for betaling lettilgængeligt for Kirkens medlemmer og give dem mulighed for at betale kirkeskat ved et enkelt swipe is stedet for at måtte oplyse deres bankkonto.

”Vi kommer også til at gå dybere ind i Facebook kommunikationen fremover, hvor vi forventer at udnytte de sociale medier til at synliggøre det vigtige arbejde Kirken gør, og give medlemmer mulighed for at engagere sig i dette ved at støtte det”, slutter den nu fastansatte kirkeskattekonsulent.