"Man kan ikke spise Gud af med et par ord om morgenen eller om aftenen"

Youcat overbeviser om bønnens nødvendighed.

"De unge, der har besluttet sig for at være kristne, har en helt anderledes tilgang til troen end vores generation, hvor det var normalt at deltage i søndagsmessen", sagde kardinal Christoph Schönborn ved præsentationen af ungdomskatekismen den 13. april i Rom.

Youcat er skrevet til en generation, der ikke er "kulturkristen" - en generation, der ikke har søndagsmessen som en fast ingre­diens i en pæn, borgerlig livsstil. Medarbej­derne på Youcat har bevidst valgt at være kristne, og de har lavet en katekismus til unge, der er mere eller mindre fremmed­gjorte over for den kristne tradition. Det gi­ver den en ny og anderledes approach end den mere traditionelle katekismus. Et af de steder, hvor det slår igennem, er i kapitlet om bøn. Traditionel litteratur om bøn er tit præget af en vis indforståethed. Teksten kan virke som et lukket solsystem, hvor det ene bibelcitat henviser til det andet. Her har Youcat en anderledes indfaldsvinkel. Den øser gavmildt af Kirkens bønstraditioner, men er åben over for tidsånden, der sætter spørgsmålstegn ved værdien af bøn.  For er det ikke sådan, at bedetid = spildtid? Er det ikke vigtigere at handle end at bede?

Og hvis man endelig skal bede, kan man vel nøjes med at gøre det, når man lige føler for det? Sker der noget, når vi beder, eller er bønnen et fromt bedrag? Er der overhovedet nogen der hører efter i den anden ende? Og hvad nu hvis jeg slet ikke har lyst til at bede? Youcat tager alle disse spørgsmål seriøst og forsøger at besvare dem.

Bøn er en gave

Youcat  ser bøn som en livsindstilling - udtrykt i ordene "vores liv skal blive til bøn, og vores bøn skal blive til liv." Bøn er ikke teknik, men en gave, som vi får, hvis vi beder om det. (§486), og den er en kraft, som de kristne skal gennemtrænge hele samfundet med:

"Det er meget vigtigt at vi beder overalt; i skolen, i metroen, når vi er til fest, når vi er sammen med vores venner."(§498)

Gud beder om at blive vores fortrolige ven: " Gud, der kender os fuldstændig, ved hvad vi trænger til. Alligevel vil Gud, at vi beder Ham om at få, at vi vender os til Ham i de sværeste situationer i vores liv, at vi skriger, trygler, klager råber til Ham, ja, endda kæmper med Ham i bønnen." (§486)

Bøn gør os fortrolige med Gud

Bøn er ikke først og fremmest et spørgsmål om, at vi skal præstere et vist antal fromme tanker - men vi skal blive bevidste om, at Gud ønsker vores fortrolighed. "Når vi beder, skal vi ikke bare tænke nogen fromme tanker. Vi skal også udtale alt, hvad vi har på hjerte og fremføre det for Gud som klage, bøn, lovprisning og tak." (§486)

Bøn skal gøre os bevidste om, at vi er afhængige af Gud:

"Gud behøver helt sikkert ikke vores bønner for at hjælpe os. Vi skal bede om noget for vores egen skyld. Den der ikke beder om noget og ikke vil gøre det lukker sig inde i sig selv. Først det menneske, der beder om noget, åbner sig og vender sig mod den alt godt kommer fra. Den der beder om noget vender hjem til Gud. På den måde bringer bønnen om noget mennesket ind i det rigtige forhold til Gud, der respekterer vores frihed. "(§501)

Bøn lærer os om Gud vor far

Når vi ser på Gud som en far, skal vi give slip på alle de dårlige erfaringer, vi måtte have med vores egen, for Gud er som en far burde være, siger Youcat

"Selv mennesker der blev voldtaget af deres egen far kan lære at bede Fadervor" (516). Men hvad betyder det, at Han er i himmelen? Og hvor er den himmel?  Ja, himmelen er ikke et eller andet sted oven over skyerne - den er der, hvor Gud er - (§518). Vi må også indstille os på, at Gud ikke er en gaveautomat, og at vi skal overlade det til Ham at vælge måden at hjælpe os på. (§478)


Bøn skaber fællesskab

Men bøn er ikke bare en individuel sag, skriver Youcat: "Jo mere et menneske lærer at bede, jo dybere føler han, at han er med i en åndelig familie, som bønnernes kraft virker gennem. Med al min bekymring for de mennesker som jeg elsker, står jeg midt i en menneskelig familie - jeg må få kraft af andres bøn og må kalde guddommelig hjælp ned fra andre." (§487).

Den der beder, vil erfare, hvordan hverdagen kan blive en skole i bøn: "Den der allerede om morgenen søger enhed med Jesus kan velsigne de mennesker, der møder ham, ja endda sine modstandere og fjender. Han kaster i løbet af dagen alle sine bekymringer på Herren." (§494).

Bøn er en kraftkilde

For Youcat er bønnen det sted, hvor vi kan hvile ud og få ny kraft til at komme videre "Bøn er ligesom en tankstation, hvor man får gratis energi til at køre langt og klare de mest anstrengende udfordringer" (§509).

Youcat forklarer bønnens grundformer - velsignelse, bøn om noget, forbøn for andre, takkebøn og lovprisning. Det handler om at have samme indstilling som Maria og åbne sig for Gud - eller som Ignatius af Loyola formulerer det i et af randcitaterne: "Jo mere gavmild du er over for Gud, jo mere gavmild vil du erfare Han også er mod dig".

Prøv det!

Bøn er learning by doing. Det siges meget smukt med et citat i margenenen fra pave Benedikt til verdensungdomsdagen i Köln 2005, hvor han taler om Maria:" Hun vender sig om mod os og siger:"Vær ikke bange for Ham! Hav mod til at vove at tro! Lad dig vinde for Gud, så vil du se, at dit liv netop på den måde bliver stort og lysende smukt, ikke kedeligt, men fyldt med uendelige overraskelser, for Guds uendelige godhed holder aldrig op".