Meddelelse fra biskoppen

På egen anmodning har pastor Mariano Cardiello, konstitueret sognepræst for Sct. Josefs menighed på Lolland-Falster, fra den 16. januar 2022 fået bevilliget orlov fra tjeneste i bispedømmet. Pastor Mariano vil i den kommende periode opholde sig på præsteseminariet i Pinerolo i Norditalien og benytte tiden til personlige fordybelse.

Fra samme dato konstitueres pastor Gilberto Vinciguerra, andenpræst ved Sct. Laurentii menighed i Roskilde, som sognepræst for Sct. Josefs menighed.

Søndag den 16. januar vil pastor Mariano og pastor Gilberto sammen fejre messen i Sct. Birgitta kloster i Maribo kl. 9.00, i Hellig Kors Kirke i Nykøbing Fl. kl. 11.00 og i Sct. Franciskus kirke i Nakskov kl. 13.30.

 København, den 11. januar 2022
+Czeslaw Kozon