Ny debatbog om kærlighed og skilsmisser

Sekretariatet for Religion & Samfund (RESAM) har udgivet en debatbog om konsekvenser af skilsmisser og strategier for forebyggelse. Den gratis e-bog er tænkt som et oplæg til debat om familiens situation i Danmark i dag – og om hvorfor familien er værd at forsvare ud fra de religiøse traditioner.

Kirker og trossamfund har noget vigtigt at bidrage med i samtalen om familien. Mange par vælger at give hinanden deres ’ja’ i en kirke, en moske, eller i en synagoge, og i alle tre traditioner spiller familie og ægteskab en central rolle.

Grundlæggende er mennesker relationelle væsener, og vi finder os selv ved at forpligte os i fællesskaber. En fast livsledsager er også et gennemgående livsvidne. Med skiftende relationer er den rolle svær at erstatte. Et trygt fællesskab med nærvær og stabilitet er også den bedste ramme for børn at vokse op i.

I debatbogen stilles det spørgsmål, om vi, på samme måde som vi forebygger sundhedsproblemer, kan hjælpe par med at vedligeholde det gode familieliv og være på forkant med nogle af de problemer, der kan opstå i familierne.

Ikke et entydigt svar
Der findes ikke et entydigt svar på, hvorfor folk bliver skilt. Et kort svar kan være, at folk i dag i højere grad end tidligere bliver skilt, fordi de kan. Der er ikke den samme stigma omkring skilsmisser som før i tiden, og økonomisk er det muligt at komme igennem en skilsmisse.

Men afviklingen af autoriteter og den stigende sekularisering har også sat sit præg på familien, og som et led i denne udvikling bliver der i stadig højere grad sat spørgsmålstegn ved familiens normative status.

Samtidens mantra om selvrealisering og omstillingsparathed kan overfladisk set synes i modstrid med den familiære relation og den forpligtende kærlighed. I det lys kan de traditionelle familie- og kærlighedsformer fremstå som fastlåste og bremsende for det enkelte individs udvikling, hvor den enkeltes måske kortvarige lykke synes vigtigere end de familiære relationers forpligtende bånd.

Forestillingen om ”den eneste ene” er fantastisk, men overskygger nemt de problemer, som altid uvilkårligt vil opstå i et parforhold. Når parforholdet idealiseres, kan det kun fejle. I det perspektiv kan venner eller venskabsrelationer fremstå som dem, der altid vil være der. Venskabets form passer også godt ind i en travl hverdag, da det ikke kræver specielt meget af de deltagende parter.

Endelig kan trossamfundene også bidrage i arbejdet med at følge de par, som vælger at stifte familie. Bogen giver i et afsluttende kapitel eksempler på, hvordan trossamfund kan arbejde præventivt med samlivsbrud.

Samtalen om familien er nødt til at ske uden moraliseren og i respekt for de mange måder, man kan være menneske og familie på. Familiens situation i dag er kompleks, og kun en god offentlig samtale kan gøre os klogere. Derfor kommer debatbogen ikke med færdige svar.

RESAM’s debatbog om familiens situation kan downloades gratis via sekretariatets hjemmeside, www.resam.dk.