Nyt dokument til næste synodesession med vægt på transparens og ansvarlighed samt kvinders rolle i Kirken

Vatikanets pressekontor har i går offentliggjort ”Instrumentum Laboris” (”Arbejdsinstrument”), som er den tekst, der skal lede arbejdet på den næste session af synodens XVI ordinære generalforsamling, som finder sted fra 2.-27. oktober i Vatikanet. Blandt fokusområderne i dokumentet beskrives behovet for transparens og ansvarlighed samt kvindernes rolle i Kirken. Dokumentet giver ikke nogen færdige svar men snarere indikationer og forslag.

Synodalitet

Indledningen af dokumentet beskriver den hidtidige rejse af synoden og fremhæver de milepæle, der allerede er nået, såsom den udbredte brug af den åndelige samtale i den synodale metode. Derefter tales der om forståelsen af synodalitet som en vej til omvendelse og reform. I en verden, der er præget af splittelse og konflikter, er Kirken kaldet til at være et tegn på enhed og et instrument til forsoning samt til at lytte til alle, især de fattige og de marginaliserede.

Kvinders rolle i Kirken

Dokumentet minder om, at "Gud valgte kvinder som de første vidner og budbringere af opstandelsen" og reflekterer over kvinders rolle på alle områder af Kirkens liv. Det fremhæver behovet for at give større anerkendelse til kvindelige karismaer og kald og opfordrer til "en bredere deltagelse af kvinder i alle processer og alle stadier af beslutningsprocesser i Kirken", inkl. en større adgang til ansvarsposter. Dette gælder i bispedømmer, kirkelige institutioner, seminarier, institutter og teologiske fakulteter samt "en stigning i antallet af kvindelige dommere i alle kanoniske processer". Forslagene vedrører også gudviede kvinder. Med hensyn til kvinders adgang til diakontjenesten rapporterer dokumentet, at nogle lokalkirker ønsker det, mens andre "gentager deres modstand". Det bemærkes, at temaet ikke vil være genstand for diskussion i oktober, og at den teologiske refleksion omkring emnet bør fortsætte.

Transparens, ansvarlighed og evaluering

Arbejdsdokumentet understreger, at "en synodal Kirke kræver både en kultur og en praksis med transparens og ansvarlighed, som er afgørende for at fremme den gensidige tillid, der er nødvendig for at gå sammen og udøve medansvar for den fælles missions skyld.” Kravet er opstået som følge af tabet af troværdighed på grund af økonomiske skandaler og, i endnu højere grad, seksuelt misbrug og andre overgreb på mindreårige og sårbare personer. Mangel på transparens og ansvarstagen fører til stigende klerikalisme. Større ansvarlighed og transparens påvirker også "pastorale planer, metoder til evangelisering, og hvordan Kirken respekterer menneskets værdighed, for eksempel med hensyn til arbejdsforholdene i Kirkens institutioner", står der i dokumentet. Derfor er det nødvendigt med "strukturer og former for regelmæssig evaluering af, hvordan kirkelige ansvarsområder af enhver art udøves". Det foreslås, at Kirken bør offentliggøre en årlig rapport både om forvaltningen af aktiver og ressourcer og om udførelsen af missioner.

Økumenisk og interreligiøs dialog

Arbejdsdokumentet opfordrer til at overvinde en statisk vision af det kirkelige liv og til at anerkende Kirkens mangfoldighed. Det er i denne sammenhæng, at temaerne om økumenisk, interreligiøs og kulturel dialog placeres. Det er også i denne sammenhæng, at diskussionen om pavens forrang finder sted. En diskussion, som er åben for den ”nye situation” på den økumeniske rejse (jf. dokumentet ”Roms biskop”, som Sekretariatet for Fremme af Kristen Enhed udgav d. 13. juni d.å.).

”Instrumentum laboris” slutter med en invitation til at fortsætte rejsen som håbets pilgrimme med henvisning til jubelåret 2025.  

Billede: Vatican Media. Tekst af Isabella Piro, Vatican News (oversat og forkortet af Ewa Angela Wegener). Hele artiklen kan læse på Vatican News her (på engelsk), og dokumentet vil komme i dansk oversættelse her.