På opdagelse i YOUCAT

K.O. går i de næste numre på opdagelse i YOUCAT. I dette nummer handler det om kærlighed og seksualitet.

Den nye ungdomskatekismus, der blev præsenteret den 25. marts, vil til verdensungdomsdagene i august blive trykt og omdelt til deltagerne i et oplag på mindst 700.000 eksemplarer. Youcat vil være klar på mindst 12 sprog - også på kinesisk og arabisk. Den er en spændende og meget nødvendig udgivelse, for dens "storebror" Den katolske Kirkes katekismus (dansk 2006) er slet ikke tænkt som en folkebog. Dens formål er at være grundlag for andre katekismer på alle mulige niveauer.

Det vil uden tvivl blive en stor kateketisk udfordring at bruge ungdomskatekismen. For eksempel vil det blive nødvendigt at udføre et stykke mental arkæologi og genopdage begreber som utugt/hor (tysk: Unzucht) og kyskhed (tysk: Keuschheit).  

En katekismus skal forkynde og ikke fortynde Kirkens lære. Men den skal ikke være en dogmatisk facitliste. Også derfor er det en stor pædagogisk gevinst, at de enkelte paragraffer i YOUCAT spiller sammen med små citater i margenen fra Bibelen, rundskrivelser og forskellige forfattere både kristne og ikke-kristne. Her følger et par eksempler på, hvordan katekismen håndterer klassiske temaer som seksualitet og kyskhed.

§407 Hvorfor er Kirken mod seksuelle forhold før ægteskabet?
Fordi den gerne vil beskytte kærlig­heden. Et menneske kan ikke give en anden en større gave end sig selv. "Jeg elsker dig" betyder for begge "Jeg vil kun dig, jeg vil dig helt og holdent, og jeg vil dig for altid." Fordi det er sådan, kan man egentlig ikke sige "jeg elsker dig" med tidsbegrænsning eller på prøve - heller ikke med sin krop (2350, 2391 KKK)
Mange mener det alvorligt med at leve sammen uden at være gift. Og alligevel er der to forbehold, som ikke er forenelige med kærligheden., nemlig "exitmuligheden" og angsten for et barn. Fordi kærligheden er så stor, så hellig og så unik, beder Kirken indtrængende unge om at vente, indtil man er gift med et seksuelt forhold.

§404 Hvad er kysk kærlighed? Hvorfor skal en kristen leve kysk?
En kysk kærlighed er en kærlighed, der forsvarer sig mod alle indre og ydre kræfter, der vil ødelægge den. Den, der har accepteret sin seksualitet og integreret den i sin personlighed, er kysk. Kyskhed og afholdenhed er ikke det samme. Også den, der har et aktivt seksualliv i ægteskabet, må være kysk. Et menneske handler kysk, når det med sin krop udtrykker en trofast kærlighed, man kan stole på. (2238 KKK)
Kyskhed må ikke forveksles med snerperi. Et menneske, der er kysk, lader sig ikke rive med af sine lidenskaber, men lever sin seksualitet bevidst i kærlighed og som udtryk for denne kærlighed. Ukyskhed afsvækker kærligheden gør kærligheden svagere og gør meningen med den mere udtydelig.  Den katolske Kirke står for et helhedspræget syn på seksualiteten. Til det hører for det første seksuel lyst, der er noget godt og smukt, for det andet kærlighed og for det tredje vitalitet, dvs. åbenhed over for det at få børn. Og lige som der til øl hører humle, malt og vand, der hver for sig smager dårligt, men sammen rigtig godt, så er Den katolske Kirke af den opfattelse, at disse tre aspekter hører sammen. Når nemlig en mand har én kvinde til den seksuelle lyst, en anden til den personlige kærlighedslyrik og en tredje til at få børn med, ja så udnytter han dem alle tre og elsker ingen af dem virkelig.