Pastor Hans Esmark er sovet ind 81 år gammel

Pastor Hans Esmark sov ind onsdag d. 14. maj, 81 år gammel. Han blev efter længere tids sygdom indlagt på Frederikssund Hospital for få dage siden. Om formiddagen modtog han de syges salvelse.

Pastor Hans anbefales til alles forbøn.

Herre, giv p. Hans den evige hvile, og lad det Evige Lys lyse for ham.
Han hvile i fred, amen.