Opdat.: Pastor Jørgen Erichsen afgået ved døden

Foto: Arkivfoto, Katolsk Orientering

I går, tirsdag den 14. juni, afgik pastor Jørgen Erichsen ved døden i sin lejlighed i Ordrup efter længere tids svaghed. Dagen før modtog han endnu de syges salvelse af pastor Quang, og var i den seneste tid foruden den kommunale sygepleje omgivet af personer fra menigheden, der drog regelmæssig og ivrig omsorg for ham.

Pastor Erichsen blev født i Berlin den 9. april 1940 som søn af den danske ægyptolog Wolja Erichsen og hans tyske hustru Hildegard Schöne. Faderen var professor ved universitetet i Berlin, fra 1948 i Mainz og fra 1955 i København. I Danmark uddannede Jørgen Erichsen sig til lærer og virkede en årrække i folkeskolen.

I midten af 1970'er begyndte han sin præsteuddannelse  ved Bedakollegiet i Rom og blev præsteviet i Sct. Ansgars domkirke den 13. december 1981. Herefter virkede han som andenpræst ved Sct. Nikolaj kirke i Hvidovre og senere som konstitueret sognepræst sammesteds indtil 1985. 1985 var han knyttet til Sct. Pauls kirke i Taastrup og fra 1987 til 1989 sognepræst ved Sct. Mariæ kirke på Frederiksberg. I 1989 blev han andenpræst ved Sct. Therese og Sct. Andreas kirker i Hellerup og Ordrup, og i denne funktion virkede han, også efter menighedernes sammenlægning.  I en periode var han også hospitalspræst i København. Efterhånden begyndte helbredet af svigte: men selv om han havde nået pensionsalderen, var det ham magtpåliggende at fortsætte, så længe mobiliteten tillod det, og indtil for få år siden fejrede han flere ugentlige messer i Sct. Andreas kirke.  

Det første indtryk, mange fik af pastor Erichsen, var nok, at han var en indadvendt karakter, men et nærmere bekendtskab viste hurtigt, at der bag den reserverede facade bankede et varmt præstehjerte, som kom til udtryk stor omsorg for de syge og også gjorde ham til en søgt skriftefader. I de rette omgivelser var han også en livlig og humørfyldt samtalepartner. Til det sidste bevarede han interessen for fortsat fordybelse i teologien og var omhyggelig med forberedelsen af sine prædikener.

 Må Gud tage imod sin trofaste tjener og give ham den evige hvile.

 Tidspunktet for begravelsen meddeles senere

+Czeslaw

----

Opdateret 16. juni: Pastor Jørgen Erichsens begravelse er fastlagt til tirsdag den 21. juni kl. 11.00 fra Sct. Therese kirke i Hellerup med efterfølgende jordfæstelse i familiegravstedet på Frederiksberg Gl. Kirkegård.