Paven: Genoprettelse af kristen enhed har ”hovedprioritet i dag”

Pave Frans skriver i et brev til den økumeniske patriark Bartholomæus af Konstantinopel, at fuld genoprettelse af de kristnes fællesskab har ”hovedprioritet i dagens verden”.

I brevet udtrykker Frans taknemmelighed over, at katolikker og ortodokse stræber efter ”at opnå fuldt fællesskab, der vil gøre det muligt for os en dag […] at samles om samme eukaristiske bord”.

”Fuld genoprettelse af fællesskabet mellem alle troende i Jesus Kristus er en uigenkaldelig pligt for enhver kristen, idet ’alles enhed’ er ikke kun er villet af Gud, men har også hovedprioritet i dagens verden”, skrev paven den 30. november.

Paven sendte brevet i anledning af Sankt Andreas festdag – hvilket Frans gør hvert år til den økumeniske patriark, som ortodokse kristne regner for apostlen Andreas’ efterfølger og ”den første blandt ligestillede” i Den ortodokse Kirke.

I år skriver Frans til patriarkens, at kristne er kaldet til at arbejde for at genoprette enheden ”ikke blot gennem underskrevne aftaler, men også ved at være tro mod Faderens vilje og Helligåndens tilskyndelser”.

”Der er med rette blevet lagt stor vægt på de historiske og teologiske grunde til vore splittelser. Vores fælles skelnen må fortsætte og udvikle sig i en ånd, der hverken er polemisk eller apologetisk, men er præget af autentisk dialog og gensidig åbenhed”, skriver pave Frans.

”Vi må ligeledes erkende, at splittelserne skyldes syndige handlinger og holdninger, der har forhindret Helligånden i at lede de troende til enhed i en legitim mangfoldighed. Heraf følger, at kun en vækst i livets hellighed kan føre til en ægte og varig enhed”.

Patriark Bartholomæus udtrykte i sidste måned sin støtte til at man finder en fælles dato for katolikkers og ortodokses påskefejring. Som Vatican News tidligere har rapporteret går patriarken ind for at en sådan fælles dato med virkning fra 2025, der markerer 1700-året for afholdelsen af det første økumeniske koncil i Nikæa.

Katolsk delegation til hovedsædet i Istanbul
Vatikanets pressetjeneste rapporterede den 30. november, at en delegation fra Vatikanet var rejst til Istanbul som led i det årlige besøg hos det økumeniske patriarkat i anledning af Sankt Andreas-festen. Delegationen blev anført af kardinal Leonardo Sandri, præfekt emeritus for dikasteriet for østkirkerne, og med deltagelse af undersekretæren for dikasteriet for fremme af kristen enhed, mons. Andrea Palmieri samt ærkebiskop Marek Solczynski, apostolske nuntius til Tyrkiet.

Delegationen deltog i festmessen, celebreret af patriark Bartholomæus, i Sankt Georgs katedralen i Istanbul, hvor kardinal Sandri oplæste pavens brev.