Så er de her!

Pastoral-Centrets medarbejdere Rosa Maria Ørtved Knudsen (tv), Marcelino Gauguin og Ingrid Petersen står klar til åbne de otte paller med de i alt 510 nytrykte danske udgaver af det romerske missale. Foto: Lisbeth Rütz

Otte paller med i alt 510 danske missaler er netop ankommet til bispekontoret på Gl. Kongevej i København.

Efter mange års venten vil menighederne i den kommende tid kunne tage den definitive danske oversættelse af det romerske missale, Kirkens officielle messebog, i brug. Den vil i de kommende dage være på vej ud til bispedømmets menigheder.

Den engelske udgave af missalet har stået model for selve den fysiske udformning af det nye danske missale. Den danske oversættelse er baseret på tredje grundudgave af det romerske missale, der udkom i 2008, og stadfæstet 23. september sidste år af Arthur Roche, præfekt for kongregationen for gudstjenesten og sakramentsforvaltningen. 

Missalet indeholder retningslinjerne som der fejres messe efter, en gennemgang af messens struktur, elementer og enkeltdele, en redegørelse for gejstlighedens pligter, gudsfolkets opgaver og de forskellige former for messefejring. 

Derefter kommer generelle instruktioner mht. brug af ting – kar, messeklæder m.m., der bruges i fejringen. Missalet indeholder endvidere en tabel for de vigtigste datoer i kirkeåret indtil 2047 og retningslinjer for kirkeår og kalender.

Det nye missale er en kvalitetsudgivelse beregnet til mange års ihærdig brug. Det er trykt på 70 g ivory (elfenbensfarvet) mat papir, og er trykt og indbundet i ægte læder i Italien. Det er på 1.494 sider og indeholder bl.a. 11 farveillustrationer, seks læsebånd og 24 faner. Prisen er kr. 2.900,- pr. styk.