Opdat.: Status på den synodale høring i bispedømmet

Ved deadline for besvarelse af online-spørgeskemaet for voksne, den 1. maj, havde 1.207 personer besvaret skemaet.

37 menigheder/ordenssamfund/lægmandskongregationer har besvaret et mere udvidet online-spørgeskema, mens ti havde indsendt deres besvarelser via e-mail, primært fordi disse ikke kunne få deres bidrag til at passe ind i det foreliggende skema. Menigheden på Færøerne har fået svarfrist til den 1. juni.

To institutioner har ligeledes indsendt deres besvarelser.

Mht. børne- og ungeundersøgelsen er der pt indkommet 158 besvarelser, mens Danmarks Unge Katolikker (DUK) har fået forlænget svarfristen til udgangen af måneden.

Til dato har seks præster besvaret det særlige spørgeskema.

Dertil er kommet en besvarelse fra religiøse ledere i den interreligiøse dialoggruppe ’Religion og Samfund’ (RESAM) og en besvarelse fra Danske Kirkers Råd, der vægter det økumeniske aspekt.

Nu begynder koordinationsgruppens arbejde med at læse alle svar og lave en sammenfatning af det indsendte materiale til ét dokument på ti sider, der sendes til Den nordiske Bispekonference den 15. august. Dette dokument vil også blive offentliggjort på bispedømmets hjemmeside. Forinden vil koordinationsgruppen have holdt et offentligt online-møde medio juni, hvor man vil fremlægge sine resultater af høringsprocessen i bispedømmet.

Koordinationsgruppen vil gerne takke alle for de mange kloge tanker og refleksioner, de hver især har bidraget med!

Opdat. 7. juni: 9. august 2022 afholdes et online-møde kl. 19:30 med bispedømmets koordinationsgruppe om de overordnede resultater af de synodale høringer i bispedømmet. Man kan deltage via flg. LINK (virker ca. 15 min. før mødets start)