Studiedag for kateketer i Esbjerg

Pastoral Centeret var 25. maj 24, på forårets sidste studiedag i Esbjerg, hvor knap 20 fremmødte kateketer og andre med interesse for at give troen videre, mødte op til en herlig og ansporende dag i katekesens tegn.

P Simon Peter bød os velkommen og filmede løs i løbet af dagen, så nogle af vores oplæg kan ses på Facebook, hvis man har lyst til det.

Det var også i Esbjerg vi gjorde os en konkret erfaring med hvor tidligt man kan begynde at tilegne sig viden om troen. Som det fremgår af artiklens illustration havde vi årets absolut yngste deltager med i Esbjerg. Agnes fulgte med interesse hele dagens program, ganske vist med pauser hos far og mor, der begge var med på studiedagen. Eksemplet med Agnes viser meget godt, hvad vi har forsøgt at kommunikere i netværket for kateketer: alle er velkomne, også med børn. De allerfleste udfordringer løser vi, så der skal helst ikke være undskyldninger for ikke at kunne deltage i vores aktiviteter, heller ikke i forhold til at have børn med.

Næste sæson med studiedage begynder 5. oktober, hvor vi tager til Nykøbing F. Studiedagene er fortsat tilrettelagt for kateketer med oplæg af teologisk og kateketisk karakter og en workshop med inspiration til praktisk katekese, men ALLE med interesse er velkomne. Det er gratis at deltage.

Vi forventer det kommende program for studiedagene til næste sæson offentliggøres i løbet af august. Næste aktivitet er retræte i Maribo i september med p Sigurd som retræteleder. Der åbnes for tilmelding for alle efter 10. juni. Efterårets tilbud med oplæg og kurser er færdigt og kan ses på hjemmesiden.

Følg med på hjemmesiden: pastoralcentret.dk/kurser-og-events/