Synodalitet emne for forårets pastoralrådsmøde

Det kommende pastoralrådsmøde afholdes på Milling Hotel Park i Middelfart. Milling Park Hotel.

I weekenden 25.-26. juni afholdes pastoralrådsmøde på Milling Park Hotel i Middelfart.

Sommerens samling er pastoralrådet 105. møde og sker i forlængelse af menighedsrådsvalget i april i år med til hørende udpegning til nyt pastoralråd. Det er med andre ord et goddag til et nyt pastoralråd og forretningsudvalg, som skal tage over efter den nu afgående forsamling.

Den foreløbige dagsorden for mødet er som følger:

Lørdag den 25. juni:
Kl. 10.00 Velkomst og indledning. Valg af dirigent. Navneopråb
Kl. 10.20 Formandens beretning
Kl. 10.45 Det nye pastoralråd præsenterer sig selv
Kl. 11.15 Bispedømmets struktur og organisation. Hvad er Pastoralrådets og forretningsudvalgets rolle? Hvordan er valgproceduren? v/generalvikar Niels Engelbrecht
Kl. 11.45 Valg af formand, næstformand og øvrigt forretningsudvalg
Kl. 12.30 Valgstyrelsens beretning v/medlem af bispedømmets valgstyrelse Pernille Wedel
Kl. 12.50 Vi bytter taburetter – afsked med det gamle forretningsudvalg/velkommen til det nye.
Kl. 15.00 Biskoppens beretning
Kl. 16.15 Regnskab v/administrationschef Thomas Larsen
Kl. 17.00 Messe
Kl. 20.00 Fælles aftenunderholdning

Søndag 26. juni:
Kl. 08.00 Messe
Kl. 10.00 Orientering om synodeprocessen v/formand for Bispedømmets synodegruppe Stine Rørbæk Møller
Kl. 10.30 Det tidligere Pastoralråds evalueringsmateriale samt forslag til hvad det nye Pastoralråd gerne vil arbejde med de næste fire år
Kl. 11.30 Plenum angående forrige punkt
Kl. 12.15 Eventuelt og afslutning.