Synodehøring: Hvad er de overordnede resultater?

På et online-møde tirsdag 9. august kl. 19.30-20.30 kan du blive klogere på, hvad et udsnit af bispedømmets katolikker har svaret på i den synodale høring.

Bispedømmets koordinationsgruppe for den synodale høring i bispedømmet er ved at lægge sidste hånd på sammenfatningen af de mange besvarelser, som menigheder, diverse grupper samt mange enkeltpersoner har indsendt. Det vil munde ud i en ca. ti sider lang sammenfatning, der efter planen bliver overdraget til biskop Czeslaw Kozon den 15. august.

Med overdragelsen af dokumentet afsluttes den første fase i den treleddede synodale proces. Den næste fase vil foregå på bispekonferencens niveau -  i vores tilfælde Den nordiske Bispekonference – hvor de lokale besvarelser vil blive sammenfattet i et dokument, der sendes til videre bearbejdning i bispesynodens sekretariat. Sidste fase er selve bispesynoden om synodalitet i Vatikanet i oktober næste år.

For interesserede, der ønsker at vide mere om de overordnede resultater af høringen i vort bispedømme, afholder koordinationsgruppen et åbent online-møde tirsdag den 9. august kl. 19.30-ca. kl. 20.30, hvor de forskellige resultater gennemgås. Mødet foregår via Zoom og der kræves ingen tilmelding for at deltage.

Linket til mødet vil blive offentliggjort på bispedømmets hjemmeside, www.katolsk.dk, nogle dage forud for mødet og linket vil være aktivt ca. 15 min. før mødets start.

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet vil du kunne læse den ca. ti sider lange sammenfatning på bispedømmets hjemmeside, når koordinationsgruppen har overdraget den til biskoppen.