Tyske biskopper i paveaudiens i forbindelse med bekymring over landets synodale vej

Paven hilser på kardinal Reinhard Marx i forbindelse med de tyske biskoppers ad limena-besøg i Rom i sidste uge.

Torsdag den 17. november var de tyske biskopper i privataudiens hos pave Frans i Vatikanet.

Audiensen varede omkring to timer, oplyste Den tyske Bispekonference i en pressemeddelelse offentliggjort efter mødet, og hvori mødet blev beskrevet som en ”række åbne samtaler” hvor ”biskopperne kunne stille deres spørgsmål og anliggender, og paven besvarede dem individuelt”.

I pressemeddelelser nævnes kort, at ”visse aspekter af den synodale vej for Kirken i Tyskland og den verdensomspændende synodale proces også blev berørt i samtalen”. 

Pressemeddelelsen nævnte også, at paven og biskopperne udvekslede ”refleksioner om den pastoral omsorg i en forandret tid”, ”selvforståelsen af præste- og bispeembedet, lægfolks engagement i Kirken samt udfordringen om, hvordan man lykkes med evangelisering i en sekulær verden”.

”Desuden kunne biskopperne berette om deres erfaringer i bispedømmerne”, hedder det videre, og at ”spørgsmålet om politisk ansvarlighed, social samhørighed og perspektivet for fred i lyset af globale og regionale konflikter prægede mødet”.

Ad limina-besøget
63 tyske biskopper deltog i sidste uges ad limina-besøg i Rom, der slutter den 18. november.

Om fredagen mødtes de tyske biskopper med lederne af flere af Vatikanets dikasterier for at drøfte den synodale vej, sådan som den gribes an i Tyskland.

Ifølge det katolske nyhedsbureau KNA drøftede biskopperne om onsdagen også den kontroversielle proces på et møde med kardinal Mario Grech, der er ansvarlig for den verdensomspændende synodale proces.

I et interview, der blev offentliggjort på sit bispedømmes hjemmeside forud for besøget, sagde formanden for Den tyske Bispekonference, biskop Georg Bätzing, at han mente, at det var ”ikke tilfældigt at vi biskopper nu er inviteret til Rom”.

Bätzing sagde, at der var ”en stor mangel på forståelse for vores proces i Rom. […] Derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi virkelig har meget tid til at tale om dette sammen. Dette er en reel mulighed”.

Et initiativ fra tyske katolikker, der er kritiske over for den synodale vej, har opfordret paven til at gribe ind i processen, rapporterer CNA Deutsch

”Intervenér modigt!” sagde arrangørerne af Neuer Anfang (En ny begyndelse): ”Stands den pseudodemokratiske omstrukturering af Kirken! Forsvar den fælles tro! Og forsvar de svage mod systemets vold!”

Samtidig sagde tilhængere af den synodale vej i Tyskland, at de fra Vatikanets side forventede ”endelig et klart tegn på en påskønnelse af den tyske synodale vej”, ifølge CNA Deutsch.

Kilde: Catholic News Agency