Undersøgelse: bispedømmet Osnabrück ignorerede overgrebsofres rettigheder

Foto: Domradio.de

Kirkeledere i det nordtyske bispedømme Osnabrück har i årtier ikke opfyldt deres pligt til at reagere på beskyldninger om seksuelle overgreb. Det fremgår af en undersøgelse, som blev fremlagt af universitetet i Osnabrück den 19. september.

Det tyske katolske nyhedsbureau KNA skriver at undersøgelsen viser, at kirkelige medarbejdere indtil for nylig havde forsømt at foretage en passende overvågning af præster, efter at de var blevet fjernet fra deres embede grundet beskyldninger om at have begået seksuelle overgreb.

Det vigtigste område, der trænger til forbedring, er kommunikation med ofrene, skriver rapportens forfattere. Desuden har bispedømmet været for defensivt og bureaukratisk i sin behandling af overgrebssagerne og for ”nærig” med udbetaling af kompensation til ofrene.

Undersøgelsen viser, at biskop Franz-Josef Bode, der har været i embedet siden 1995 og desuden er næstformand for Den tyske Bispekonference, har misligholdt sine pligter ”i ganske få tilfælde”. Disse overtrædelser var ”uagtsomme, men ikke forsætlige”, hedder det.

Det tilføjes, at selv om Bodes bøn om tilgivelse fik landsdækkende opmærksomhed i 2010, da overgrebsskandalen dukkede op til offentlighedens kendskab i Tyskland, blev hans løfte om at yde al mulig hjælp til ofrene ikke gennemført i praksis de efterfølgende år.

Nyhedsbureauet KNA rapporterer, at ifølge den 600 sider lange første delrapport i undersøgelsen, havde bispedømmet Osnabrück ”i visse tilfælde alvorligt misligholdt sine forpligtelser” til at forhindre yderligere krænkelser selv efter år 2000. Ofte blev der lagt større vægt på at forhindre at sagerne blev offentliggjort, hedder det.

Dette gælder især for tiden under biskopperne Helmut Hermann Wittler (1957-87) og Ludwig Averkamp (1987-94), viser undersøgelsen. I de seneste år havde der kun været få overtrædelser af tilsyns- og interventionspligten, tilføjes det.

I første del af undersøgelsen har forskerne analyseret 16 anonyme casestudier – 15 præster og én diakon – i detaljer. Anden del af det treårige projekt har til formål at fastslå det fulde omfang af den seksualiserede vold siden 1945.