Viganò ekskommunikeret for skisma

En pressemeddelelse fra Troslærekongregationen erklærer, at ærkebiskop Carlo Maria Viganò er blevet ekskommunikeret, da han ikke anerkender pave Frans' eller Det Andet Vatikankoncils legitimitet. Fordi han dermed har forladt fællesskabet med biskoppen af Rom og Den katolske Kirke er den tidligere apostoliske nuntius i USA blevet ekskommunikeret.

I pressemeddelelsen oplyser Troslærekongregationen bl.a. at "det er velkendt gennem hans offentlige udtalelser, at han nægter at anerkende og underlægge sig paven, at han afviser fællesskabet med de medlemmer af Kirken, der er underlagt paveembedet og af Det Andet Vatikankoncils legitimitet og læremyndighed. Ved afslutningen af den kirkeretslige proces blev den højærværdige Carlo Maria Viganò fundet skyldig i skisma. (…) Denne beslutning blev meddelt den højærværdige Viganò d. 5. juli 2024."

Sagen mod Viganò
Det var ærkebiskop Viganò selv, der d. 20. juni afslørede den igangværende process. Prælaten gik på det sociale medie "X" for at offentliggøre den fulde tekst af dekretet, der indkaldte ham til Rom for at svare på anklagerne mod ham. Indkaldelsen gav Viganò mulighed for at forsvare sig selv eller udpege en advokat til at gøre det, og for at møde op personligt eller fremlægge et skriftligt forsvar. Da han ikke valgte at benytte sig af nogen af disse muligheder inden for den angivne tidsfrist, blev han tildelt en offentlig forsvarer, som varetog Viganòs forsvar i overensstemmelse med kirkerettens forskrifter.

Ved flere lejligheder i de senere år havde den tidligere nuntius i USA erklæret, at han ikke anerkendte pave Frans' eller Det Andet Vatikankoncils legitimitet. Visse brud på kirkeretten medfører en automatisk ’latae sententiae’ [en straf, der pålægges automatisk i kraft af at selve forbrydelsen har fundet sted, red.], og for skisma er straffen ekskommunikation.

Ifølge kirkeretten (canon 1331, paragraf 1) er det forbudt for en ekskommunikeret person at fejre Eukaristien og de andre sakramenter, at modtage sakramenterne, at uddele sakramenter og at fejre de andre liturgiske ceremonier samt at tage aktiv del i de ovennævnte fejringer. Desuden er det forbudt at udøve kirkelige embeder, pligter, tjenester eller funktioner og at udføre ledelsesmæssige handlinger.

Ekskommunikation betragtes som et "lægemiddel", der har til formål at opfordre lovovertræderen til at angre. Som sådan er der altid et håb om, at den ekskommunikerede vil vende tilbage til kommunionen med Kirken.

Læs mere på Vatican News her (på engelsk).

Billede: Edward Pentin / National Catholic Register
Tekst: Vatican News, oversat og forkortet af Ewa Angela Wegener