Vores fælles hav - vores fælles fremtid

I 2030 skal udledningen af CO2 være mindsket med 60 % på Mærsks skibe, fortalte direktør Simon C. Bergulf fra Mærsk. Foto: Rosa Ørtved Knudsen.

Strand, sololie og sommerferie er det, de fleste af os tænker på, når vi snakker om havet. Men havet er meget mere end det. Det dækker to tredjedele af jordens overflade, er spisekammer for hele verdens befolkning og en travl arbejdsplads. Havet forbinder kontinenterne, og derfor er havets problemer fælles for hele den menneskelige familie.  Fra den 3. til den 5. maj blev alle disse temaer behandlet på en stor konference arrangeret af Justitia et Pax Danmark. Justitia et Pax er en pavelig kommission, der arbejder med emner, som spiller en stor rolle for samfundets udvikling. Til konferencen kom kirkefolket med kardinal Peter Turkson i spidsen. Biskoppen af Roskilde, Peter Fischer-Møller, deltog også som repræsentant for Folkekirken. En stribe eksperter fra blandt andet FN, det maritime universitet i Malmø EU, dansk erhvervsliv og DTU deltog sammen med katolske miljøbevægelser og den katolske sømandsmission Stella Maris.

Konferencen fokuserede lørdag på de mange trusler mod hav og vandmiljø i dag i form af global nedsmeltning, forurening og overfiskning. Samtidig var der også fokus på de store muligheder, havet giver os med vind- og bølgeenergi.

Søndag sejlede en del af konferencens deltagere forbi vindmølleparken ved Middelgrunden. Der blev fejret messe på skibet Langø i Københavns Havn. Resten af formiddagen diskuterede man, hvordan vi handler her og nu på miljøproblematikker i havet og hvilke perspektiver, der ligger i internationalt samarbejde.

Tekst: Lisbeth Rütz