Biskop Czeslaw Kozon hilser alle velkommen i den synodale vandring op til bispesynoden i oktober 2023 om synodalitet.

Læs mere

Nyheder

Torsdag den 20. januar offentliggjordes den længe ventede advokatundersøgelse om hvordan ærkebispedømmet München og Freising har håndteret seksuelle…

Læs mere

”Siden pave Frans sidste år lancerede den synodale proces som forberedelse til bispesynoden i 2023, er tiden gået med at spore sig nærmere ind på…

Læs mere

Vatikanet har sendt et brev til de lokale biskopper, hvori de opfordres til at invitere lokale protestantiske og ortodokse ledere til at deltage i den…

Læs mere

Hvert år afholder kristne hele verden over bedeuge for kristen enhed. Temaet for årets bedeuge er fra Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 2: ”Vi har set…

Læs mere

Quick links

Pavens intentioner

Januar

For opdragelse til sandt broderskab

Vi beder for at alle, der lider under religiøs diskrimination og forfølgelse, i de samfund de lever i må finde anerkendelse af deres rettigheder og af den værdighed, som stammer fra at være søskende.

Intentionerne for 2022