Torsdag den 20. januar offentliggjordes den længe ventede advokatundersøgelse om hvordan ærkebispedømmet München og Freising har håndteret seksuelle overgreb begået i Kirken i perioden 1945-2019.

Den omfangsrige advokatundersøgelse viser, at mindst 497 personer har været udsat for seksuelle overgreb i det tyske ærkebispedømmet gennem en periode på…

Læs mere

Nyheder

Den hindu-nationalistiske regering i Delhi beskyldes for at undertrykke og chikanere kristne.

Indien har taget skridt til at stoppe udenlandsk støtte…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1,1-18

I nat fokuserede vi på det ydmyge aspekt ved julefesten. Det største tegn på ydmyghed er jo, at en…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6   Tit 2,11-14   Luk 2,1-14

Åndeligt betragtet er julen en ydmyghedens fest. Intet kan være mere ydmygt, end at den almægtige og…

Læs mere

Kære trosfæller,

I år skal vi igen fejre en coronabetinget jul, om end endnu udsigt til samme nedlukning som sidste år, men heller ikke som en fest, der ser ud til at blive det positive vendepunkt hvad pandemien angår. Udover at se ind i en uvis fremtid har vi også et år bag os med en hel del udfordringer. Flere har været ramt af Covid-19, og alle…

Læs mere

Quick links

Pavens intentioner

Januar

For opdragelse til sandt broderskab

Vi beder for at alle, der lider under religiøs diskrimination og forfølgelse, i de samfund de lever i må finde anerkendelse af deres rettigheder og af den værdighed, som stammer fra at være søskende.

Intentionerne for 2022