Også i 2024 arrangeres der selvfølgelig Kirkevandring i København; sådan har det været siden 1955, men den snart 70-årige går nu nye veje og flytter til et senere – og varmere – tidspunkt på året.

Kirkevandringen i København tilrettelægges af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med Sankt Pauls Kirke (luthersk, folkekirken)…

Læs mere

Nyheder

Pave Frans har besluttet at ophæve forældelsesfristen for at muliggøre en retssag mod den tidligere jesuit og kunstner Marko Rupnik (billedet), der er anklaget for psykologiske og seksuelle overgreb på flere ordenssøstre. Vatikanets kommission for beskyttelse af mindreårige har rapporteret om…

Læs mere

Nu er den sammenfattende rapport fra den første samling i synoden om synodalitet er nu offentliggjort. Det blev den lørdag eftermiddag den 28. oktober og findes i sin helhed foreløbigt kun på italiensk. I den kommende tid vil sammenfatningen kunne læses på flere sprog.

På synodens hjemmeside findes…

Læs mere

Pavens afvisning af kvindelige præster tiltrækker sig opmærksomhed under den igangværende synode om synodalitet i Rom. De fremsættes i en ny interviewbog, udgivet i Italien den 25. oktober på forlaget Salani Editore. I interviewet bekræfter paven Kirkens nuværende lære på området. Derimod udtrykker…

Læs mere

I et brev, som synoden om synodalitet offentliggjorde den 25. oktober, hedder det, at Kirken bør fokusere mere på idéen om synodalitet forud for den afsluttende samling i oktober 2024.

Teksten lægger også vægt på Jesu Kristi discipelskab og engagement i såvel tjenesten for de fattige og beskyttelse…

Læs mere

Quick links