Kære trosfæller,

   Fredag den 10. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, begynder pinsenovenen, Kirkens traditionelle forberedelse til fejringen af pinsefesten.

   Pinsenovenen er en andagt med bøn til Helligånden om hans bistand, ikke mindst gennem hans gaver. Vi har alle brug for disse gaver, som vi har modtaget, hvis vi er blevet firmet, men…

Læs mere

Nyheder

Hermed indkaldes ansøgninger til Georg og Frida Hviids Fond.

Fondens formål er at yde støtte til Den Katolske Kirkes sociale og pædagogiske arbejde. Støtten ydes primært til institutioner eller foreninger, men kan også gå til enkeltpersoner.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse samt…

Læs mere

Den synodale proces fortsætter hen imod den anden samling i Rom oktober 2024.. Sekretariatet i Rom har udsendt materiale til brug for det lokale arbejde i bispedømmerne. Materialet bygger på Synteserapporten fra mødet i oktober 2023. I midten af marts kom yderligere uddybende materiale. Dokument og…

Læs mere

Hver uge kommer der nyheder fra verdenskirken - også på dansk. 

Du finder dem let via katolsk.dk. Klik på skandinaviske sprog under Vatican News ude til højre og kom direkte til nyheder fra Vatikanets nyhedstjeneste på skandinaviske sprog. Scroll lidt længere ned i teksten - så kommer der nyheder…

Læs mere

Årets oliemesse finder sted i Domkirken, tirsdag d. 26. marts kl 16. Alle er hjertelig velkommen til at deltage. Klik på billedet for yderligere informationer

Læs mere

"Vi bifalder Ukraines modstandsdygtighed og den indsats, som mennesker med god vilje gør for at brødføde de sultne, trøste de sørgende og pleje de syge" skriver Den nordiske Bispekonference i en fælles udtalelse om den fortsatte krig i Ukraine. Pressemeddelelsen er udsendt på tysk og engelsk, men er gengivet i en dansk oversættelser her nedenfor.

Læs mere

Kongregationen for intereligiøs Dialog (link) har i anledning af ramadanens begyndelse ligesom tidligere år udsendt et brev: "Kristne og muslimer: Sluk kriges ild og tænd fredens lys": Teksten kan læses her på flere sprog. Billedet er fra pavens besøg i Abu Dhabi.

Læs mere

Quick links