Det nye katolske Danmarkskort

Efter flere høringsrunder, hvor menighedsråd, præsteråd, biskoppeligt råd og pastoralrådet har været inddraget, blev den endelige udgave af det nye katolske Danmarkskort forelagt på pastoralrådsmødet den 20.-21. juni 2015 på Magleås.

Efter en gennemgang og drøftelse af de sidste ændringer vedtog pastoralrådet med 32 stemmer for, 1 imod og 2, der afholdt sig fra at stemme at anbefale forslaget til biskoppen. Biskoppen har efterfølgende stillet sig bag forslaget, som nu vil blive implementeret over en 3-års periode fra den 1. august 2015 til den 1. august 2018.

Nogle af forslagets elementer kan sættes i gang allerede i begyndelsen af september. Det drejer sig om sammenlægninger til nye enheder. Andre af forslagene vil tage længere tid. Hvor der bliver tale om nedlæggelser og salg af kirker, vil bispedømmet henvende sig til de pågældende menigheder og mødes med dem for at tilrettelægge den påtænkte afvikling.

---------

Herunder kan man downloade de seneste dokumenter i forbindelse med den forestående sogneomlægning:

Strukturplan - oversigt - 12. udgave

Tal og områder 4. udgave

Notat til forslag om deling af Ringkøbing-Skjern kommune

1. udgave - samlet oversigt over 3. runde høringssvar

2. udgave - samlet oversigt over 2. runde høringssvar

5. udg. Samlet oversigt over 1. runde høringssvar

8. udgave - det nye katolske danmarkskort

Biskoppens brev til præster og menighedsråd om strukturplanen