Sankt Nikolaj Kirke (12)

Sogn: 15.08.1904. Kirke: indv. 16.11.1969.

Sankt Nikolaj Kirke

Kirkegade 58

6700 Esbjerg

Telefon 75 12 10 27, bedst 9-10

www.sanktnikolaj.dk

E- mail: skt.nikolaj.kirkeslet_dette@esenetslet_dette.dk

 

Giro: 919-4320

Messetider

Søndag Højmesse kl.10.00

Hverdage Messe ti-to kl.9.00 Fr kl.17.00 derefter udst. af Sakramentet

Lø M. kl.16.30: 3.lø i md polsk; 4.lø i md. vietnamesisk (sønd.-messe). 

Sidste søndag i måneden: Engelsk messe. 

 

Konstitueret Sognepræst

Benny Blumensaat

 

Organist

Sten Hansen

Telefon 75 42 24 27

 

Regnskabsfører

Duc Thanh Vu

Morbærlunden 31

6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 75 14 48 49

Mobil: 40 27 48 49

E-mail: thanhducvuslet_dette@hotmailslet_dette.com

 

Menighedsrådsformand

Maria Truelsen

Engbakken 45, st. th.

2830 Virum

Mobil 24 60 23 08

E-mail: mariatruelsenslet_dette@mail.teleslet_dette.dk

 

- Sankt Nikolaj Skole 

- Sankt Nikolaj Børnehave