Sankt Albani Kirke (50)

 

Sogn: 22.10.1867. Kirke: opført 1906; indviet 16.08.1908.

Adelgade 1

5000 Odense C

www.sct-albani.dk

 

Messetider søndag

Messe på vietnamesisk kl. 8.30

Højmesse kl. 10 og kl. 16.30

Messe på polsk hver søndag kl. 12

 

Kirkens kontor

Adelgade 1

Telefon 66 12 16 64, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.15-11.30

E-mail: sognepraestslet_dette@sct-albanislet_dette.dk 

 

Konstitueret sognepræst

Bernhard Kofod C.S.s.R.

 

Andenpræst

Thomas Pulickiyil, O.C.D

 

Formand for Menighedsråd:

Marianne Larsen

Mikkels Mose 39 

5250 Odense SV

Tlf.: 51 24 23 90

e-mail: marianne14larsenslet_dette@gmailslet_dette.com

 

Organist: 

Henning Johannes Nielsen

Læssøegade 74,

5230 Odense M

 

Foreninger: KUK.

- Dalum Kloster  

- C.Ss.R. - Redemptorister  

- Sankt Hedvig Søstrenes Provincialhus og Hvilehjem  

- Sankt Albani Skole