Sankt Knud Lavard Kirke (04)

Sogn: 19.03.1936. Kirke: indv. 15.08.1957.

Lyngbygårdsvej 1 A.

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 87 56 88

Fax 45 87 56 85

www.sanktknudlavardkirke.dk

 

Messetider

Søndag Messe kl. 10.00. 

Lørdag Messe kl. 17, hver 4. lørdag vietnamesisk (undtagen juli og august)

Søndag Messe kl. 13 in English

Der fejres Messer om hverdagen - undtagen Mandag. - se sognets hjemmeside

 

Sognepræst

Alren Soosaipillai OMI

 

Regnskabsfører

Gerda Krarup,

Tlf.: 21 90 52 99

Giro: 802-7404, Sankt Knud Lavard Kirke.

 

Menighedsrådsformand

John-Erik Stig Hansen

Gladsaxe Møllevej 126 

2860 Søborg

Tlf.: 39 67 76 99

E- mail: drjohnerik(a)gmail.com

 

Sognesekretær

Marianne Hansen

Kontortid: onsdag kl. 10 - 13.

Tlf.: 45 87 56 88

Sognets E-mail: kontor(a)sklk.dk

 

- Johannes Kirke (kaldæiske ritus) 

- Sankt Knud Lavard skole