Menighedsrådsvalg 2018

På denne og kommende sider kan du læse mere om det kommende menighedsrådsvalg, som afholdes søndag den 18. marts 2018 i samtlige sogne i Bispedømmet. 

Disse sider vil løbende blive opdaterede i takt med at valghandlingen rykker nærmere.

--------

Værd at vide om MR 2018:

? Hvem kan opstille til det kommende menighedsrådsvalg? Og hvad er opstillingsfristen? 

Enhver katolik i menigheden kan opstille til menighedsrådet såfremt vedkommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten, senest den 18. februar. En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken, fx hvis man ikke betaler kirkeskat til Kirken. 

? Hvorfor er det vigtigt, at bispekontoret kender min fødselsdato eller cpr-nummer? 

! Jf vedtægterne for valg til menighedsråd skal man stå opført i Kirkens centrale medlemsregister med fødselsdato eller cpr-nummer for at kunne stemme til næste menighedsrådsvalg. 

? Er der nogen specifikke krav, jeg skal opfylde, for at jeg kan afgive min stemme? 

Enhver katolik i menigheden, der senest på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret. 

? Kan jeg afgive min stemme pr. brev eller på anden måde, hvis jeg er forhindret i at møde op på selve valgdagen eller hvis jeg f.eks. er dårligt gående? 

Der vil være mulighed for at brevstemme i tidsrummet 23. februar-17. marts 2018. 

? Er det rigtigt, at menighedsrådsvalget har betydning for sammensætningen af det kommende pastoralråd? 

Ja, som noget nyt kan enhver villig katolik, der er opført på valglisten i en menighed, udpeges som medlem af den relevante gruppe i pastoralrådet. Det kræver dog, at vedkommende skal stå på valglisten i den pågældende eller i en af de omfattede menigheder. Katolikker bosiddende på Færøerne og i Grønland kan dog ikke udpeges til pastoralrådet. En katolik kan ikke udpeges til medlem af pastoralrådet, hvis vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde et offentligt hverv i Kirken.  

HUSK: Sidste frist for opstilling af kandidater er den 18. februar 2018.

 

Valgstyrelsen for MR 2018: 

Vilhelm Holsting (formand)
Pernille Wedel
Johan Hartmann Stæger
Ulla Pinborg
Hans B. Thomsen
Niels Messerschmidt (bispekontoret) 

Valgstyrelsen kan kontaktes på valgstyrelseMR18[a]katolsk.dk