Menighedsrådsvalg 2018

På denne og kommende sider kan du læse mere om det kommende menighedsrådsvalg, som afholdes søndag den 18. marts 2018 i samtlige sogne i Bispedømmet. 

Disse sider vil løbende blive opdaterede i takt med at valghandlingen rykker nærmere.

--------

Værd at vide om MR 2018:

? Hvem kan opstille til det kommende menighedsrådsvalg? Og hvad er opstillingsfristen? 

Enhver katolik i menigheden kan opstille til menighedsrådet såfremt vedkommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten, senest den 18. februar.

? Hvorfor er det vigtigt, at bispekontoret kender min fødselsdato eller cpr-nummer? 

! Jf vedtægterne for valg til menighedsråd skal man stå opført i Kirkens centrale medlemsregister med fødselsdato eller cpr-nummer for at kunne stemme til næste menighedsrådsvalg. 

? Er der nogen specifikke krav, jeg skal opfylde, for at jeg kan afgive min stemme? 

Enhver katolik i menigheden, der senest på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret. 

? Kan jeg afgive min stemme pr. brev eller på anden måde, hvis jeg er forhindret i at møde op på selve valgdagen eller hvis jeg f.eks. er dårligt gående? 

Der vil være mulighed for at brevstemme i tidsrummet 23. februar-17. marts 2018. 

? Er det rigtigt, at menighedsrådsvalget har betydning for sammensætningen af det kommende pastoralråd? 

Ja, som noget nyt kan enhver villig katolik, der er opført på valglisten i en menighed, udpeges som medlem af den relevante gruppe i pastoralrådet. Det kræver dog, at vedkommende skal stå på valglisten i den pågældende eller i en af de omfattede menigheder. Katolikker bosiddende på Færøerne og i Grønland kan dog ikke udpeges til pastoralrådet. En katolik kan ikke udpeges til medlem af pastoralrådet, hvis vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde et offentligt hverv i Kirken.  

HUSK: Sidste frist for opstilling af kandidater er den 18. februar 2018.

 

Valgstyrelsen for MR 2018: 

Vilhelm Holsting (formand)
Pernille Wedel
Johan Hartmann Stæger
Ulla Pinborg
Hans B. Thomsen
Niels Messerschmidt (bispekontoret) 

Valgstyrelsen kan kontaktes på valgstyrelseMR18[a]katolsk.dk