Menighedsrådsvalg den 6. april 2014

På disse sider kan du læse mere om det kommende menighedsrådsvalg, som afholdes søndag den 6. april 2014 i samtlige sogne i Bispedømmet. 

Disse sider vil løbende blive opdaterede i takt med at valghandlingen rykker nærmere.

--------

Værd at vide om MR 2014:

Pastoralrådet vedtog efter forrige menighedsrådsvalg et sæt nye vedtægter for valg til menighedsråd og pastoralrådet. Herefter skal Kirken kende ens fødselsdato for at man kan stemme til næste menighedsrådsvalg. 

Denne beslutning bundede i, at man ved sidste menighedsrådsvalg havde visse problemer med at få udtrukket valglister, hvilket gav anledning til den sidste valgkommissions forslag om klare og simple regler for valglisterne. 

Et resultat heraf er, at man skal stå i Kirkens centralregister anført med fødselsdato eller cpr-nummer for at få lov til at afgive sin stemme til menighedsrådsvalget den 6. april 2014

? Hvem kan opstille til det kommende menighedsrådsvalg? Og hvad er opstillingsfristen? 

Enhver katolik i menigheden kan opstille til menighedsrådet såfremt vedkommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten, senest den 9. marts. En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken, f.eks. hvis man ikke betaler kirkeskat til Kirken. 

? Hvorfor er det vigtigt, at bispekontoret kender min fødselsdato eller cpr-nummer? 

Efter forrige menighedsrådsvalg vedtog Pastoralrådet et sæt nye og enkle vedtægter for valg til menighedsråd. For at undgå de problemer, man ved sidste menighedsrådsvalg havde med at få udtrukket valglister, er det blevet besluttet, at man skal stå anført i Kirkens centralregister med fødselsdato eller cpr-nummer for at kunne stemme til næste menighedsrådsvalg. 

? Er der nogen specifikke krav, jeg skal opfylde, for at jeg kan afgive min stemme? 

Enhver katolik i menigheden, der senest på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret. 

? Kan jeg afgive min stemme pr. brev eller på anden måde, hvis jeg er forhindret i at møde op på selve valgdagen eller hvis jeg f.eks. er dårligt gående? 

Der vil være mulighed for at brevstemme i tidsrummet den 26. januar til den 5. april 2014. 

? Er det rigtigt, at menighedsrådsvalget den 6. april 2014 har betydning for sammensætningen af det kommende pastoralråd? 

Ja, som noget nyt kan enhver villig katolik, der er opført på valglisten i en menighed, udpeges som medlem af den relevante gruppe i pastoralrådet. Det kræver dog, at vedkommende skal stå på valglisten i den pågældende eller i en af de omfattede menigheder. Katolikker bosiddende på Færøerne og i Grønland kan dog ikke udpeges til pastoralrådet. En katolik kan ikke udpeges til medlem af pastoralrådet, hvis vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde et offentligt hverv i Kirken.  

HUSK: Sidste frist for opstilling af kandidater er den 9. marts 2014.

 

Valgstyrelsen for MR 2014: 

Erik Smitshyusen (formand)
Gabriella Szirmai
Johan Hartmann Stæger (jurist)
Christian Veng
Michael Høier Clausen
Niels Messerschmidt (bispekontoret) 

Valgstyrelsen kan kontaktes på valgstyrelsen[a]katolsk.dk