Skt. Nikolaj Kirke Aarhus. 
Den Katolsk-apostolske menighed har foræret os sin kirke på Frederiks Allé. Den 1. december 2010 fandt overdragelsen sted. Den nye ejer er bispedømmet, og biskop Czeslaw har ønsket, at kirken skal først og fremmest bruges af den kaldæiske menighed, som har deres egen ritus. Indretningen skal tage hensyn til den katolsk-apostolske tradition og skal godkendes af bispedømmets Kommission for tilsyn med sakrale bygninger, med Hans Jørgen Frederiksen og P. Meister som medlemmer. Vi er den katolsk-apostolske menighed, der byggede kirken i 1893, meget taknemmelige, vil passe godt på deres kirke, som de nu har overladt til os, og håber, at alle, der bruger den, gerne vil huske dem, der i mange årtier har fejret deres gudstjenester i denne kirke. Hvem der foruden kaldæerne bruger kirken og de tilstødende rum, afhænger af det kommende møde med biskoppen, som også er bedt godkende navnet "Skt. Nikolaj Kirke Aarhus". (P. A. Meister S.J.)

Adresse: Frederiks Alle 37 8000 Aarhus C

Messe 3. og 4. Søndag for den Kaldæiske sproggruppe.kl. 12.00

Let tilgængelig for gangbesværede.

 

Hvem er de katolsk-apostolske kristne. 
Kirkesamfundet blev stiftet i 1823 af den skotske præst Edward Irwing. Han troede fuldt og fast på, at Herrens genkomst var nært forestående. Den sidste af 12 apostle, som han indsatte, døde i 1901. Den sidstemenighedsforstander i Århus var Frantz Hühne, der døde i 1953 i en alder af 88 år. Siden har gudstjenester været forrettet af lægfolk i menigheden. Det forgik mest med vekselsang, bønner og skriftlæsninger. Eftersom der ikke længere er en præst, er der heller ingen altergang mere. Kirken har et tabernakel på altret, knælebænke og en række læsepulte. (Jfr. Ivar Reinyholdts artikel i Århus Stiftstidende af 19.12.1999.)