Dalum Kloster

Sankt Hedvig søstrenes Provincialhus og Hvilehjem

Dalumvej 105, 

5250 Odense SV, 

Tlf. 6617 8620. Fax: 6617 9708. 

Kirken: indviet 21.01.1931 

Messetider
Søndags messe kl.8.00. Hverdags messe kl.6.45.

Præst: Jacek Aniszewski