Dalum Kloster

Sankt Hedvig søstrenes Provincialhus og Hvilehjem

Dalumvej 105, 

5250 Odense SV, 

Tlf. 6617 8620. Fax: 6617 9708. 

Kirke: indv. 21.01.1931 

Messetider
Sø 
M. kl.8.00. Hv M. kl.6.45.

Præst: Jerzy Kruk