Sogneundersøgelse 2011

I begyndelsen af 2011 deltog alle Danmarks katolikker i en undersøgelse om livet i menigheden.

Formålet med undersøgelsen var:

  • at give alle menigheder lejlighed til at tale deres situation igennem og finde ud af hvad man er glad for og hvad man savner.
  • for at finde ud af hvor "skoen trykker" så pastoralrådet kan igangsætte de rigtig projekter på landsplan.

 

Til hvert emne var udarbejdet et inspirationshæfte som du kan downloade ved at klikke på titlen til højre:

Hvem står bag?

Undersøgelsen er igangsat af Pastoralrådet. Baggrunden er et ønske i rådet om at få bedre indsigt i tros- og menighedslivet i Danmark, og derigennem bedst muligt at kunne identificere indsatsområdet for rådet selv og for bispedømmet generelt.

Det er således et vigtigt redskab for både menighedsråd og sognepræst, og for Pastoralrådet og biskoppen.

Hvad kom der ud af det?

Efter at indsamling af svar var afsluttet i marts 2011, blev resultaterne præsenteret i en rapport, der også indeholdeg konklusioner og anbefalinger. Rapporten, der blev offenliggjort på Pastoralrådets møde i juni 2011, er udarbejdet af en arbejdsgruppe udpeget af Pastoralrådets forretningsudvalg.

Hvad nu?

På Pastoralrådets møde i juni 2011 blev der nedsat seks arbejdsgrupper, som i løbet af den nuværende pastoralrådssamling vil arbejde med at konkretisere en række af sogneundersøgelsens konklusioner.

De seks arbejdsgrupper er:

Evangelisering

Fokus: At komme i kontakt med bl.a. familier, børn og unge for at minde dem om Kirkens tilbud. Kontaktperson: diakon Kaare H. Nielsen.

Familiepastoral

Fokus: Udarbejde materiale til familier, som kan hjælpe dem til at leve troen i hverdagen. Kontaktperson: Birgit Clausen, Skt. Clemens Kirke, Grenå.

Katekese

Fokus: Bedre muligheder for uddannelse af kateketerne i bispedømmet. Kontaktperson: Gabriella Szirmai, Vor Frue Kirke, Næstved.

Liturgi og musik

Fokus: Udarbejde værktøjer til sognene, som kan hjælpe med at fremme musikken i liturgien. Kontaktperson: Christine Lequime, Skt. Mariæ Kirke, Frederiksberg.

Menighedsrådenes dag

Fokus: Årligt netværksmøde for alle menighedsrådsmedlemmer med inspirerende indlæg. Kontaktperson: Mogens Jallberg, Sakramentskirken i København; Lilian Kristensen, Sct. Mariæ kirke, Aalborg.

Visioner for Bispedømmet

Fokus: Lægfolkets bud på hvor Bispedømmet skal bevæge sig hen. Kontaktperson: Peder Schramm, Skt. Annæ Kirke, Amager.

Download

  1. Livet i menigheden 
  2. Gudstjenestelivet og katekese 
  3. Kommunikation og information 
  4. Økonomi 

 

Rapporten kan læses HER 

Hør også Katpods interview med Mogens Jallberg, en af hovedaktørerne bag sogneundersøgelsen.