Familiepastoral

FAMILIEPASTORAL

En kort beskrivelse af det overordnede projekt:

At give familierne værktøjer til at leve troen i hverdagen. Familien er det første Kirkefællesskab i et menneskeliv, lige fra undfangelse og fødsel. Familien er Huskirke.

Vi vil arbejde frem mod:

  • Idékatalog til forældrene til hvordan familierne kan leve et katolsk familieliv, så børnene vokser op som troende mennesker.
  • Idékatalog til menighederne til aktiviteter, som kan styrke familierne, fx familiemesser, temadage i kirkeåret, familiegrupper.

Vi fokuserer på to områder dels til hjælp til familierne til i deres hverdag at leve troen, og dels en hjælp til menighederne til aktiviteter i menigheden.

Hidtil opnåede resultater:

  1. Forespørgsler til Pastoral-Centret, Evangeliseringstjenesten (Eva Maria og Kaare H. Nielsen) samt DUK om de vil fortælle os, hvilke materialer m.m. til brug i hhv. familierne og i forbindelse med menighedsaktiviteter, som kan styrke familierne. Endvidere vil vi gerne vide, hvordan disse institutioner formidler deres tilbud til menighederne og familierne. Vi ville også gerne vide, hvilke idéer de har inden for dette emne - idéer, som måske bliver udgivet i de kommende år.
  2. Svarene viste, at der er mange materialer, som vist ikke når ret langt ud.
  3. Derfor besluttede vi i november 2011 at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene for at finde ud af, hvad de bruger af materialer, hvilke ønsker de har, hvor de finder deres materiale. Spørgeskemaundersøgelsen foretages af gruppens medlemmer, og vi har bedt alle Pastoralrådsmedlemmer om at finde forældre og få dem til at svare. Svarfrist er den 1. april 2012.
  4. Mens gruppen har arbejdet, har Pastoral-Centret fået ny hjemmeside, hvor der er et menupunkt kaldet "Til børnefamilien". Dette kan være en af de måder vi får viden om bøger og andet materiale ud til familierne.

Kort beskrivelse af det videre forløb:

Spørgeskemaundersøgelsen slutter den 1. april og på Pastoralrådsmødet i juni 2012 vil vi ud fra resultaterne udarbejde den videre plan.

Kort beskrivelse af gruppens forventninger:

Vi forventer, at vi gør materialer til religiøst liv i familierne mere synligt, og at menighederne (sognepræst og menighedsråd) har nogle steder, hvor de kan blive inspireret til at lave aktiviteter m.m. for familierne.

Kontaktperson:

Birgit Clausen, Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 63 54, e-mail: clausen.birgitslet_dette@gmailslet_dette.com

Opdat. 10.06.2013: Afrapportering på PR-møde den 8.-9. juni