Katekese

KATEKESE

En kort beskrivelse af det overordnede projekt:

At få gjort nuværende og meget gerne nye kateketer rustet til ved hjælp af evt. ny lærdom og / eller pædagogisk inspiration (læs: små lokale kurser) at varetage behovet for sognekatekese. Mange forældre får tilsyneladende ikke gjort så meget ud af dette. Derfor hviler der en stor opgave på kateketernes skuldre. Nogle menigheder mangler kateketer - kunne man sammenlægge nogle sogne med hensyn til undervisning?

Vi vil arbejde frem mod:

  • At få rekrutteret flere kateketer, der vel og mærke er ”uddannede” til at påtage sig opgaven. Meget gerne få involveret flere unge.
  • At nuværende kateketer kan bliver ”efteruddannet” ved temakurser og hente inspiration hos hinanden på tværs af sogne.
  • At udnytte hinandens ressourcer bedre på tværs af sogne: lokaler og undervisere. 

 

Hidtil opnåede resultater:

Ved en forespørgsel i alle sognene, har vi fået et overblik over antallet af kateketer og specielt hvilke sakramenter de kan undervise i. 

Kort beskrivelse af det videre forløb:

Arbejdsgruppen har fået sammensat et spørgeskema til kateketer. Da vi ved, at ikke alle sogne har overskud til at besvare spørgeskemaer fra alle mulige grupper, ”nøjes ” vi med at spørge i de menigheder, vi selv er repræsentanter for i PR – rådet. Det burde kunne danne grundlag for næste skridt. Svarfrist er den 1. april 2012.

Skemaet vil være meget bredt i sine spørgsmål gående på brug af nuværende materialer og især få et overblik over hvilke behov, der måtte være for kateketer at få inspiration. Specielt behovene påtænkes dernæst at danne grundlag for ovennævnte minikurser.

Arbejdsgruppen må så siden hen overveje nøjere hvem og hvor kurser kan afholdes.&nb

Kort beskrivelse af gruppens forventninger:

Vi forventer at få etableret kontakt mellem nabosognes kateketer, og at der på sigt kan være steder for disse at mødes. Alt sammen til glæde for mange børn, unge og voksne rundt omkring i vore menigheder. 

Kontaktperson:

Gabriella Szirmai, e-mail: gabriella.szirmaislet_dette@skolekomslet_dette.dk

 Opdat. 13.06.13: Afrapportering på PR-møde den 8.-9. juni