Hvad er en valgliste?
En valgliste er listen over de stemmeberettigede katolikker der er registreret i sognet (jf vedtægter for valg til MR §6). Listen fremsendes fra bispekontoret og fremlægges på sognekontoret, så man kan tjekke om man står der.

Jeg står ikke på valglisten i mit sogn - hvordan får jeg det rettet?
For at få stemmeret i sogn skal du stå på valglisten. Du kan registrere dig ved hjælp af denne blanket som afleveres i det sogn du gerne vil have stemmeret i (husk at udfylde feltet "Menighed"). Bemærk at ændringen skal være slået igennem senest den 6. marts, så det er en god idé at gøre det hurtigst muligt.

Fredsvalg - hvis der ikke er flere kandidater end pladser i menighedsrådet
Kandidater til MR skal opstilles inden 6. marts. Hvis det viser sig at der ikke er flere opstillede end der er pladser i menighedsrådet, bliver de opstillede automatisk valgt uden afstemning. Det kaldes fredsvalg.

Jeg vil gerne opstille til MR - hvordan gør jeg?
Du henvender dig til den lokale valgsstyrelse i dit sogn. Hvis du er i tvivl om hvem det er, så spørg MR-formanden eller sognepræsten.

Har syge eller sengeliggende, der ikke kan komme til valglokalet, mulighed for afgive stemme per fuldmagt?
Nej, man kan ikke stemme pr. fuldmagt. En skriftlig afstemning er personlig og hemmelig, ligesom til andre valg i det danske samfund.
 
Men det vil være en god service hvis to fra valgstyrelsen kan tage hen til den der ønsker at stemme med et sæt brevstemmemateriale og en kandidatliste, således at personen får mulighed for at brevstemme. Man må godt på forespørgsel, hvis personen ikke selv er i stand til det pga. sygdom eller svækkelse, hjælpe personen med at afgive sin stemme.
 
Det er ikke forbudt at give folk brevstemmemateriale med hjem, men det svarer ikke til den proces vi gerne vil have, da der ikke er sikkerhed for hvem der rent faktisk stemmer.

Hvordan beskyttes persondata (GDPR) i forbindelse med valget?
Bispedømmet har udarbejdet en vejledning som du kan finde her.

Kan præster stemme til valget?
Jf Vedtægt for valg af menighedsråd pr. 5. december 2018 har man stemmeret hvis man står på valglisten i sognet senest 28 dage før og er fyldt 16 år på valgdagen. Det gælder uden undtagelser og således også præster.

Hvornår kan man erklære fredsvalg?
Der er fredsvalg når der er netop lige så mange kandidater som der er pladser i menighedsrådet. Når alle kandidaterne er godkendt af bispekontoret, og de øvrige betingelser i vedtægterne §9 stk. 8 er opfyldt, kan man annoncere at der holdes fredsvalg så den egentlige valghandling bortfalder, straks efter udløb af klagefristen, dvs. d. 14. marts kl. 16. Skulle der indløbe klager kan fredsvalg ikke annonceres før disse og evt. anker er færdigbehandlet.