Praktyki katolickie

(alfabetycznie)

Katolik, który przybywa do nowej parafii powinien pilnie odszukać proboszcza, aby poznać nową wspólnotę parafialną i dzięki temu szybko poczuć się jak w domu. W niej potrzebują wszystkich talentów każdego z nas i wkładu we wspólnotę. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w diecezji w centrali, należy zarejestrować się u księdza proboszcza. Będziemy również prosić o pozwolenie, aby zarejestrować Twój numer ubezpieczenia społecznego, między innymi, ze względu na przyszłe zmiany adresu.

Poniżej znajdziesz niektóre istotne informacje dotyczące różnych praktyk.

Świadectwa odnoszące się do przyznawania imienia, chrztu, ślubu, pogrzebu lub zmiany imienia muszą być przedstawiane w kościele, w którym mają być udzielone sakramenty lub posługi duszpasterskie. Jeżeli certyfikaty uzyskane przez kogoś innego niż lub sprawcy. osoba, która sprawuje opiekę lub opiekun prawny, musi być przedstawiona należycie upoważniony.

Chrzest odbywa się zwykle w kościele parafialnym. Dziecko powinno być ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Proboszcz jest zobowiązany do upewnienia się, że rodzice są w stanie i chcą wychować swoje dziecko w wierze katolickiej. W mieszanym małżeństwie obowiązek wychowania spoczywa na stronie katolickiej. Dziecko musi mieć co najmniej jednego ojca chrzestnego, który musi być katolikiem, przystąpił do Pierwszej Komunii św. i bierzmowania i żyje prawdziwie jako chrześcijanin i ukończył co najmniej 16 lat. Oprócz chrzestnego katolickiego może być nie-katolicki świadek chrztu), który też musi być chrześcijaninem i ukończył 16 lat.

Przy zamawianiu chrztu należy przedstawić akt urodzenia dziecka, miejsce rejestracji, datę urodzenia i zamieszkania, jeżeli urodziło się w Danii, lub przynieść akt urodzenia dziecka i akt nadania imienia, akty urodzenia rodziców i z aktem małżeństwa.

O planowaniu chrztu poza własną parafią, rodzice powinni najpierw powiadomić ich proboszcza. W ciężkich przypadkach choroby, dziecko może zostać ochrzczone w domu przez kapłana lub diakona. Gdy istnieje zagrożenie życia dziecka, kapłan może również udzielić sakramentu bierzmowania. W skrajnym niebezpieczeństwie zagrożenia życia, każdy człowiek ochrzczony, może ochrzcić dziecko. Należy jednak jak najszybciej poinformować proboszcza danej parafii. Zobacz także narodziny i nadania imienia.

Dni pokutne i czas pokutny. Wszystkie piątki i cały okres Wielkiego Postu od Środy Popielcowej do Wielkiego Piątku jest czasem pokutnym. Pokuta jest ważnym elementem chrześcijańskiego życia, bowiem Chrystus ciągle nawołuje nas do skruchy.

Pokuta ma za zadanie oczyszczenie naszego życia, naszego kontaktu z Bogiem i z bliźnim ( naszej miłości do Boga i bliźniego). Można pokutować na różne sposoby, np. pościć nie jedząc mięsa lub nie pijać kawy, alkoholu, piwa, nie paląc papierów czy tez odmawiając sobie oglądania telewizji, czy tez korzystania z Internetu. Pokutujący może całkowicie sobie odmówić tych przyjemności lub je ograniczyć.Przy tych wszystkich wyrzeczeniach powinniśmy pamiętać o uczynkach miłosierdzia i szczególnej trosce w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków.

Każdy po ukończeniu 14 roku życia jest zobowiązany do wypełnienia dowolnej z wyżej wymienionych form pokutnych we wszystkie piątki, które nie wypadają w okresie świątecznym.

W Środę Popielcowa i w Wielki Piątek wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia są zobowiązani do postu od mięsa. Wszyscy którzy są miedzy 18 a 59 rokiem życia są dodatkowo zobowiązani do postu w Środę Popielcowa i w Wielki Piątek.

Post ścisły oznacza, ze w ciągu dnia można zjeść jeden obfity posiłek a pozostałe maja być mniejsze, a jeśli to możliwe to całkowicie z nich zrezygnować.

Bierzmowanie i Pierwsza Komunia Sw. Warunkiem przyjęcia tych sakramentów jest uczestnictwo w lekcjach religii. Zgłoszenia maja miejsce u lokalnego Księdza Proboszcza, a uczestnictwo w lekcjach religii, powinno mieć miejsce razem z rozpoczęciem przez dziecka nauki w szkole.

Nauczanie religii w parafii, przewiduje, ze rodzice jeszcze przed rozpoczęciem nauki religii sami zapoznają swoje dziecko z podstawowymi wiadomościami o Bogu, kościele i naucza pierwszych modlitw jednocześnie aktywnie wspomagają dziecko w procesie nauczania religii.

Narodziny należy zgłosić w ciągu 14 dni. Jeżeli matka dziecka mieszka poza SønderJylland, należy wówczas zgłosić narodziny dziecka w parafialnym kościele protestanckim, jeżeli przy samych narodzinach nie było położnej. Natomiast jeśli narodziny miały miejsce i Sønderjylland należy je zgłosić do gminy.

Druki zgłoszeniowe można otrzymać od położnej lub można je samemu wydrukować za strony: ’personregistrering.dk’. Akty urodzenia rodziców, akty chrztu (czy tez akty nadania imienia) oraz ewentualne świadectwa ślubu należy dołączyć do podania.

Prezenty, ofiary i zbiorki pienieżnę. W niedziele i w dni świąteczne są zbierane ofiary w czasie Mszy Sw., które są przekazywane na datki lokalnej parafii. W szczególnych sytuacjach są robione zbiorki Pieniężne w czasie Mszy Sw., które są przeznaczone na inne cele.

Kościelne usługi są niepłatne, ale zaleca się składanie ofiar w wysokości min. 200k w przypadku Chrztu Sw. I 1000kr w przypadku slubu. W przypadku pogrzebu i obrzędów pogrzebowych zaleca się ofiarę w wysokości 1500kr.

W przypadku ślubu, pogrzebu i innych kościelnych praktyk, parafia może prosić o opłatę w celu pokrycia kosztów związanych z dodatkowymi wydatkami np. na organistę, dojazd itp.

Jeżeli pragnie się zarezerwować Msza Sw. należy złożyć depozyt u księdza w wysokości 100kr.

Ważne, by w związku ze złożonymi ofiarami na Msza Sw., czy tez innych i kościelnych praktyk nie mylić je z opłatami. Wszystkie dobrowolne złożone opłaty nie zastapuja podatku kościelnego, do którego każdy katolik jest zobowiązany.

Katolickie szkoły i nauczanie. W Danii sa dostępne szkoły katolickie i przedszkola. W tych katolickich placówkach pragnie stworzyć się chrześcijańskie atmosferę i naukę w chrześcijańskim duchu.

Pomimo państwowego dodatku do szkol i przedszkoli katolickich, należy złożyć dodatkowe opłaty, które ustalane przez poszczególne placówki.

Katolickie dzieci, które nie chodzą do katolickich szkol powinny uczestniczyć w nauczaniu religii, które znajdują miejsce w parafiach. W niektórych parafiach są już organizowane katechezy od wieku przedszkolnego.

Podatek kościelny. Kościół katolicki w Danii nie otrzymuje pomocy finansowej od państwa. Kościół katolicki jest uzależniony od swoich członków i ich składek. To dotyczy biskupstwa i każdej parafii. Płacenie podatku kościelnego jest moralnym obowiązek każdego katolika. Podatek kościelny jest ustalony przez biskupstwo, które na rok 2014 jest ustalony na wysokości min. 1% od dochodów, skąd 63% jest przekazane na potrzeby parafii, 22% na pokrycie wydatków dla kapłanów i 15% na pokrycie wspólnych wydatków w biskupstwie. Jeżeli jest się członkiem i jest opłacany podatek kościelny, można odpisać włożony wkład w swoim zeznaniu podatkowym. Bliższych informacji można uzyskać w swojej parafii lub w Biurze Katolickim na Gl. Kongevej 15, 1610 København V, att.: Herlene Herndal; tlf. 33 55 60 43. E-mail: hhkatolsk.dk. w dziale ekonomii.

Katolik nie ma obowiązku płacenia podatku do kościoła państwowego w Danii. Każdy, szczególnie młodzi ludzie, nowi obcokrajowcy czy tez nowi katolicy, powinni na to zwrócić uwagę. W swoim zaznaniu podatkowym można sprawdzić czy takiej opłaty podatku się dokonuje. Parafia może wystawić zaświadczenie o należności do kościoła katolickiego, które pozwoli na zwolnienie z wyżej wymienionych opłat. Takie rozliczenie można zrobić wstecz nawet do 10 lat. Jeśli w tym czasie nie płaciło się podatku na rzecz kościoła katolickiego, byłoby zupełnie naturalna rzeczą przekazania zwróconej przez kościół duński kwotę, na rzecz kościoła katolickiego.

Przyjmowanie Komunii św. kilka razy w ciagu jednago dnia. Katolik może przyjąć Komunię św. 2 razy w ciągu jedngo dnia, jeśli ten drugi raz jest także podczas Mszy św.

Rejestracja w Centrali Głównej Diecezji. Kościół katolicki w Danii ma elektroniczną rejestrację członków zawierającą taki informacje jak, imię, nzawisko, adres, date urodzenia jak rownież CPR numer, tzw. PESEL Według prawa można uzyskac powyzsze informacje w biskupstwie. Należy taką prosbę zgłosić za posrednictwm Księdza Proboszcza lub bepośrednio w Kurii Biskupiej. Dobrze jest by podać zarówno swój jaki i dzieci PESEL / tzw. cpr numer, jak to sie praktykuje w kościele protestanckim.

Można to uczynić poprzez wypełnienie specjalnego blankietu, który możesz uzyskać u ks. Proboszcza lub znależć na stronie internetowej kościoła katolickiego. Wszystkie wiadomości są poufne.

Msza św. za zmarłych. W chrześcijanstwie, katolicyżmie msza św. za zmarlych była juz znana z dawien dawna.Każdy ma prawo poprsić kapłana o odprawienie mszy sw. za zmarłych. Jest też w praktyce, że kapłan otrzymuje ofiarę pieniężną za odprawienie Mszy św. ktorą ofiarodawca sam ustala. Generalnie wynosi ona 100 koron duńskich.

Post Eucharystyczny. Zasady przyjmowania Komunii sw. sa nastepujące

1. Przed przyjęciem Komuniiśw. należy zachować post 1 godz. przed bezpośrdenim przyjęciem, nie dotyczy to jednak ani wody ani lekarstw.

2. Chorzy i ich opiekunowie, nie są zobowiazani do zachowania postu Eucharystycznego.

Zmiana Imienia. W tej kwestii należy sie zwrócić do parafii, gdzie osoba otrzymała imię, została ochrzczona lub zameldowana. Popatrz personregistrering dk. Tam tez możesz wydrukować potrzebnyformularz.

Zmiana Imienia dla osoby nie duńskiego pochodzenia. W tym wypadku należy zwrócić się do miejscowego księdza proboszcza. Formularz można wydrukować na stronie personregistrering.dk.

Zmiana nazwiska podczas zawarcia Małżeństwa. Nie ma juz obowiązku zmiany nazwiska, po zawarciu związku małżeńskiego. Z dniem 1 kwietnia 2006 weszła nowa ustawa, która dopuszcza zachowanie nazwiska panieńskiego jak tez przyjęcie nazwiska małżonka. Tego rodzaju informacje i pomoc możesz znależć na stronie personregistrering.dk lub u twojego księdza Proboszcza, w tej parafii w której zostałeś ochrzczony. Nie katolicka strona powinna zwrócić się do ks. Proboszzca tej parafii na terenie której zostala ochrzczona lub na terenie której nadano jej imię. Urodzony na Sønderjyland powinien zgłosić sie do wlaściwej jednostki administracyjnej, gdzie został zrejestrowany. Prośbę, podanie o zmianie imienia i nazwiska podczas zawarcia związku małżeńskiego, należy złożyć w miejscu gdzie się zgłosiło zawarcie związku.

Nadanie imienia, nazwiska. Może nastąpić poprzez zgłoszenie się do parafii w miejscu zamieszkania, lub gdzie się zostało ochrzczonym. Na Sønderjylland odbywa się to zawsze w Urzędzie stanu cywilnego przed przyjęciem chrztu. Dziecko powinno otrzymać imię na 6 miesięcy przed przyjęciem chrztu. Patrz: barnedåb

Włączenie do pełnej komunii z Kościołem (konwersji) i chrzest dorosłych. Każdy, kto chce stać się katolikiem, może zwrócić się do katolickiego księdza i poprosić o przygotowanie. Ponadto jest zawsze mile widziane, bez obowiązku, aby poszerzać wiedzę na temat Kościoła katolickiego.

Komunia Św. wielkanocna. Każdy, kto przystąpił już do Pierwszej Komunii Świętej, jest zobowiązany co najmniej raz w roku iść do Komunii. Powinno to być w czasie Wielkanocy, kiedy Kościół w szczególny sposób uroczyście wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli Tajemnicę naszego zbawienia, która jest obecna w czasie Mszy Świętej.

Sakrament Pokuty. Kościół zachęca wszystkich katolików do regularnego przystępowania do spowiedzi św. W celu otrzymania uzdrawiającej łaski Bożej. Każdy, kto ma świadomość, że popełnił poważne grzechy, ma obowiązek iść do spowiedzi, aby pojednać się z Bogiem i dopóki to się nie stanie, nie może przystępować do Komunii świętej.

Spowiedź odbywa się w kościele lub w innym dogodnym miejscu.

Namaszczenie chorych. Każda poważna choroba, mimo, że nie prowadzi do zagrożenia utraty życia, przewlekłe osłabienie lub starość uprawniają do przyjęcia tego sakramentu. W tym sakramencie Chrystus pokazuje cierpiącej ludzkości swoją opiekę dając jej uzdrowienie, siłę i odwagę. Należy skontaktować się z proboszczem jak najszybciej w czasie trwania choroby lub gdy czyjeś zdrowie jest poważnie osłabione. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z poważnej choroby kogoś ze wspólnoty parafialnej, zwłaszcza wśród osób samotnych powinien powiadomić proboszcza. W przypadku długotrwałych lub przewlekłych chorób, może otrzymać namaszczenie w odstępach czasowych.

Niedziele i święta nakazane. Od czasów apostolskich jest niedziela obchodzona jako dzień Pański, na pamiątkę Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego zawsze było zobowiązanie do świętowania tego dnia poprzez uczestniczenie we mszy św. i powstrzymywanie się od wszystkiego, co przeszkadza w uwielbianiu Boga i odpoczynku dla ciała i duszy. We mszy św. Zmartwychwstały Pan gromadzi swoich braci i siostry, mówi do nich, dając im siebie, prowadzi do Ojca w Duchu Świętym i wiąże ich w Jego zbawczej ofiary. Msza św. stanowi centrum życia Ludu Bożego i życia poszczególnych ludzi.

Msza św. jest spotkaniem Ludu Bożego. W związku z tym musi być poważny powód, aby nie uczestniczyć we mszy św. Msza św. w sobotę wieczorem liczy się jako niedzielna msza. W Danii, święta Bożego Narodzenia i Wniebowstąpienie Chrystusa są dniami świątecznymi, w których należy uczestniczyć we mszy św.

Sakrament małżeństwa. Przyszli malżonkowie maja obowiązek zglosić ślub katolicki na 6 miesięcy przed zawarciem tego związku u miejscowego Księdza Proboszcza, by uzgodnić wszystkie formalności oraz uczestniczyć w spotkanich przygotowujących do zawarcia tego zwiazku. Kurs przedmalżeński jest bardzo konieczny i potrzebny zwlaszcza w naszych czasach, gdzie jest ogromne zawirowanie w związkach małżeńskich. Nasza duńska diecyzja opracowała specjalny kurs, który jest obowiązkowy i trwa 6 miesięcy. Materiały mozna nabyć w Pastoral Center.Na stronie http/vivilgiftes.katolsk.dk można zdobyćdokładniejsze informacje na ten temat. W Danii przyszli małżonkowie muszą dostarczyc do Księdza Proboszcza nastepujące dokumenty: Akt chrztu i urodzenia, nadania imienia, dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.

Przy zawarciu związku małżeńskiego poza granicą należy przedłożyć nastepujące dokumenty: Akt chrztu i urodzenia, nadania imienia, dokument stwierdzający przyjęcie sakramentu Bierzmowania, oraz wyciąg z Urzędu stanu cywilnego, certfikat pobytu. Należy tez udokumentować, że obie strony są wolne i nie są w żadnym innym związku. Kapłan który przygotowuje parę do zawarcia związku, sporządza te wszystkie dokumenty i przesyła du Kurii Biskupiej.

Jeśli ślub cywilny się juz odbył, należy przedłożyć dokument z Krajowej Registracji, stwierdzający, ze nie było sie w żadnym zwiazku przed.

W przypadku małżeństw mieszanych z bardzo ważnych powodow oraz po uzyskaniu specjalnej dyspensy Biskupa, ślub może odbyć sie poza kościołem katolickim udzielonym przez kapłana danego kościoła.

O tym należy zdecydowanie powiadomić swojego Ksiedza Proboszcza, który zreszta przygotowuje młodą pare do zawarcia zwiazku. Prośbę o dyspensę należy wysłać do Kurii Biskupiej z dopiskiem dotyczy generalvikaren. Certyfikat o ważności ślubu katolickiego może byc wydany tylko na wniosek Kurii Biskupiej.

Katolicy którzy nie otrzymali dyspensy od Biskupa na zawarcie związku małżeńskiego poza kościołem katolickim, nie kwalifikuja sie do otrzymania Sakramentów św. a związek jest nie ważny.

Ekonomia Parafii i Diecezji. Parafia powinna jako samodzielna jednostka utrzymac sie z własnych dochodów i także być w stanie odprowadzac stały procent do dieczji, by w ten sposób mieć wkład w lokalny kościół a także pomóc przez to mniej zamożnym parafiom na terenie diecezji.

Katolicy powinni czuć sie w obowiazku pomagać finansowo zarówno parfafii jak i diecezji. Do tego pomaga podadek koscielny, który wynosi 1 % od dochodów. W ten sposób poprzez staly wkład ekonomiczny do diecezji, kościoł w Danii będzie mógł sprostać zarówno zadaniom pastoralnym jak i ekonomicznym, jaa także utrzymac kościoły jako obiekty sakralne oraz prafijalne lokale. Kazdy katolik jest do tego zobowiazany moralnie. Patrz: Kirkeskat