HVORFOR BETALE KIRKESKAT?

Man hjælper Kirken ... 

Takket være medlemmernes økonomisk støtte kan vort bispedømme nu - og fremover - udføre sit arbejde.

Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver bispedømmet i stand til at klare de udgifter, vi rent faktisk har - herunder: 

  • vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene.

 

... og man hjælper sin menighed

Når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de 

  • 600 kroner går tilbage til ens menighed 
  • 250 kroner går til præsternes lønninger
  • 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

 

Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtig indkomst i kirkeskat.

Den gennemsnitlige kirkeskatteindbetaling for katolikker i 2013 var 2.275 kroner. 

Husk at ens kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!

-------

Ønsker man at tegne en 1-års eller en 10-års kontrakt, eller ønsker man at høre mere om de forskellige ordninger, bedes man kontakte Lilian Munch Jakobsen på tlf. 33 55 60 12 eller ljslet_dette@katolskslet_dette.dk.

Læs mere om projektet "Kirkeskat som kildeskat" her, herunder en kortfattet fremstilling af Den katolske Kirkes forslag.

Man kan tilmelde sig kirkeskatsordningen online. 

Spørg os om kirkeskatIndtast denne kode

Print tilmelding