Værd at vide

Hvordan betaler jeg kirkeskat til Den katolske Kirke i Danmark?

1) Enten ved at tegne en 10-års kontrakt på % eller en på et fast beløb. Mindst 1 % af ens skattepligtige indkomst er hvad Pastoralrådet anbefaler biskoppen at forpligte alle danske katolikker til at betale. Da katolikker kan fratrække kirkeskatten til  Den katolske Kirke i Danmark på selvangivelsen, svarer det nogenlunde til den  højere ende af folkekirkeskatten. Beløbet kan fuldt ud trækkes fra under rubrik 55 på selvangivelsen. Derudover kan man give et gavebeløb.

2) Eller ved at betale et-års kirkeskat på et fast beløb pr. år. Det anbefales at man betaler 1% af sin skattepligtige indkomst.

I 2023 gives fradrag for alle gaver fra 1 kr. til 17.700 kr. Alle betalte beløb indberettes til SKAT af Den katolske Kirke.

Hvad går pengene til?

60% afregnes til det sogn, man hører til. 25% går til præsternes løn og uddannelse. 15% går til bispedømmets fælles administration, PastoralCentret, Katolsk Orientering og de fleste andre katolske institutioner.

Kan jeg ændre min 10-års kontrakt indenfor de 10 år?

Kontrakten kan ikke nedsættes, men kan altid forhøjes og gælder da for en ny 10-årig periode. På kontrakten kan man indføje en skattepligtig indkomst, som gør at man kan blive fritaget for at betale et år, hvis indkomsten ændres væsentlig.

Hvorfor skal I hvert år have min årsopgørelse?

Når kontrakten er på procent, kræver Told- og Skat at vi får dokumentation for, at beløbet er korrekt.

Hvad sker der med min kontrakt, hvis jeg tager til udlandet nogle år?

Kontrakten stilles i bero, indtil man er tilbage igen. Hvis man stadig er i udlandet efter udløb af kontrakten, bliver denne slettet, når de 10 år er gået.

Kan sognet se om jeg betaler kirkeskat?

Ja, sognet kan se om man betaler kirkeskat. Adgang til denne oplysning har sognepræster og medlemmer af de lokale kirkeskatteudvalg.

Bliver størrelsen af beløbet opgivet til sognet?

Nej, beløbets størrelse opgives kun i fornødent omfang til myndighederne. Sognet kan kun se om man betaler kirkeskat.

Kan jeg betale via BS?

Ja det kan man.

Hvordan tilmelder man sig?

Du kan enten tilmelde dig i din lokale kirke. Du kan også ringe og tilmelde dig på bispekontoret (telefon 33 55 60 80 eller skrive en e-mail til kirkeskat@katolsk.dk) eller du kan tilmelde dig online her på hjemmesiden.