Testamente

Man kan betænke Kirken i sit testamente. Betænker man Kirken i sit testamente, arver Kirken det hele uden afgift til staten. 

Her på siden kan du læse mere om dine muligheder for at testamentere til Den katolske Kirke i Danmark.

For nærmere oplysninger kontakt Den katolske Kirkes bispekontor: Telefon 33 55 60 80 eller e-mail bispekontorslet_dette@katolskslet_dette.dk.


NB: Bispekontoret kan ikke være behjælpelig med at udarbejde dit testamente. Det anbefales, at du kontakter din egen advokat. Hvis du ikke selv har en advokat, kan bispekontoret hjælpe med forslag. Den katolske Kirke i Danmark vil gerne betale for advokathjælpen, hvis Kirken betænkes i testamentet.

 

Hvorfor oprette et testamente nu?

Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os i levende live. 

De fleste af os håber da også, at dét, der har været værdifuldt for os i livet, får lov til at blive til glæde og velsignelse for andre efter vores død. Derfor opretter mange personer et testamente. 

For på den måde er de selv med til at sætte navn på de personer og organisationer, der skal arve dem. 

Når vi katolikker opretter et testamente, er det for mange naturligt også at betænke Den katolske Kirke i Danmark. For Kirken er noget særligt. Den har altid været en del af livet - fra dåben til livsafslutningen - i glæde og i sorg. 

 

Hvad siger arveloven

Den arv du efterlader dig fordeles til din ægtefælle og børn (livsarvinger).
Hvis du alene efterlader dig en ægtefælle og ingen livsarvinger arver din ægtefælle det hele.

Efterlader du dig ægtefælle og livsarvinger, arver din ægtefælle 1/2 og dine livsarvinger arver 1/2 af det du efterlader dig.

Har I formuefællesskab i ægteskabet får din ægtefælle 1/2 af fællesboet som boslod og 1/2 af af den arv du efterlader dig. Dvs. at din ægtefælle modtager 3/4 og dine livsarvinger modtager 1/4 af hele fællesboet.

Din ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn er tvangsarvinger. Tvangsarvinger skal minimum arve 1/4 af det du efterlader dig. Resten - 3/4- kan du disponere over og testamentere til andre personer eller organisationer.

Hvis du ikke har ægtefælle eller livsarvinger arver dine forældre, søskende eller dine nevøer og niecer.

Hvis du ikke efterlader dig nogen af de nævnte slægtninge, arver dine bedsteforældre eller deres børn det du efterlader dig. Fætre og kusiner arver ikke efter arvelovens regler kun hvis du betænker dem i et testamente.
Efterlader du ingen af de ovennævnte slægtninge tilfalder din arv Staten.

Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger kan du frit bestemme hvem der skal arve det du efterlader dig. 

Hvis du ønsker at betænke andre end din nærmeste familie skal du oprette et testamente.

 

Hvem arver, hvis jeg ikke opretter et testamente?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, fratager du dig selv muligheden for at få indflydelse på, hvordan din formue og dine ejendele skal fordeles. 

I så fald fordeles arven efter arvelovens regler til dine nærmeste pårørende. 

Men mange af os ønsker, at andre personer og organisationer, der har været en vigtig del af vores liv, også bliver betænkt efter vores død. 

Dertil kommer at hvis du ikke har arvinger efter arveloven, så arver Staten det hele.

 

Hvem er fritaget for at betale boafgift (arveafgift)?

  • Ægtefæller.

  • Godkendte religiøse og humanitære organisationer som Den katolske Kirke i Danmark.

 

Hvad skal andre betale i boafgift (arveafgift)?

  • De første 276.600 kr. (2016 niveau) er fritaget for boafgift/arveafgift.

  • Børn, børnebørn (eller afkom af disse), stedbørn, forældre, svigerbørn o.a. (se nærmere i boafgiftsloven herom) betaler 15 % af det beløb, der ligger ud over det afgiftsfrie beløb.

  • Alle andre betaler ud over boafgiften en tillægsboafgift på 25 %. Dvs. en nettoafgift på i alt 36,25 %.

 

Se mere om boafgift på SKATs hjemmeside.

 

Hvad skal der stå i et testamente?

  • Testators navn, adresse og CPR-nr.

  • De personer, og/eller organisationer, der skal arve.

  • Hvis du medtager Den katolske Kirke i Danmark i dit testamente, så skal det angives på følgende måde: Den katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen.

  • De ting og/eller pengebeløb, disse skal arve.


Hvordan opretter jeg et testamente? 

Der er to almindelige former for testamenter: 

Notartestamente eller Vidnetestamente. Men uanset hvilket testamente du vælger, tilrådes det, at du henvender dig til en advokat. 

Advokaten vil normalt råde dig til at oprette et notartestamente som den sikreste form. 

I den forbindelse vil Den katolske Kirke i Danmark gøre opmærksom på, at vi gerne betaler for en advokat, hvis du ønsker, at vi skal komme i betragtning i dit testamente.

 

Forberedelse af mødet med advokaten

Det er en god idé at være godt forberedt, når du skal mødes med advokaten. 

Du skal kunne oplyse, om du tidligere har oprettet et testamente (har du det, skal du have en kopi af det med). Du skal også kunne oplyse, om du sidder i uskiftet bo, om du har ægtefælle og børn, hvem der skal arve hvad, og om du eventuelt har specielle ønsker til gravsted og begravelse. 

I øvrigt vil din advokat oplyse dig om hvilke dokumenter, det er relevante at medtage til mødet.

 

Kan jeg ændre på et oprettet testamente?

Så længe du er i live - og har din fornufts fulde brug - kan du ændre dit testamente og f.eks. tilføje eller slette en person eller en organisation til listen over dem, der skal betænkes. 

Ønsker du at ændre i testamentet, er det vigtigt, at du henvender dig til en advokat.

 

Hvorfor betænke Kirken i mit testamente?

Vi håber, at du efter at have læst denne uddybende tekst også har lyst til at medtage Den katolske Kirke i Danmark i dit testamente. For vi har brug for dig! 

Vær opmærksom på, at hvis du medtager Den katolske Kirke i Danmark i dit testamente så skal det angives på følgende måde:

Den katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen

Hvis du ønsker det, kan du - helt eller delvist - øremærke din arv til Den katolske Kirke, bispedømmet som helhed eller til din egen lokale menighed eller en bestemt katolsk institution i Danmark.

Glem ikke, at Kirken er fritaget for at betale boafgift (arveafgift). Hver eneste øre går derfor ubeskåret til Den katolske Kirke i Danmark.

 

Spørg os om testamente