Lovsyng Herren

Her på siden finder du Erling Rasmussens vekselsange i interaktive nodeblade. Du vil kunne se nodebladet på skærmen og afspille musikken ved tryk på en knap.

 Hent Finale NotePad for at kunne åbne filen. Det er gratis og helt ufarligt! Programmet skal kun hentes og installeres første gang, du bruger en fil.


Herrens højtider i det alm. kirkeår

Skt.Ansgar

748 Sl 96 Kundgør Herrens undere

Herrens fremstilling i templet

652 Sl 24 Hvem er den ærens konge

Skt. Johannes Døber

808b Sl 139 Jeg vil takke dig

De hl. Apostle Peter og Paulus

– vigilie

1017 Sl 19 Deres røst når ud til verdens ende

De hl. Apostle Peter og Paulus – dagen

682 Sl 34 Herren fried mig

Herrens forklarelse

751b Sl 97 Herren er konge

Jomfru Marias optagelse i Himlen

694 Sl 45 Dronningen står i ofirguldets skrud

Kirkevielsesfest – Domkirkens konsekration

725 Sl 84 Salige er de, som bor i dit hus

Det hellige Kors’ ophøjelse

720 Sl 78 Glem ikke Herrens værker

Alle Helgen

654 Sl 24 Så er den slægt

Laterankirkens indvielse

1006 Sl 46 Flodløb glæder Guds by
eller
695 Sl 46 Gud er vor tilflugt og styrke

Andre fester

 

19. marts, Skt Josef, Jomfru Marias brudgom

729 089 Jeg lader din slægt

25. marts, Herrens bebudelse

690b 040 Se, jeg kommer for at gøre din vilje

Jomfru Marias uplettede undfangelse

756 Sl 98 Syng Herren en ny sang

25. november, Niels Steensens Fest

808a Sl 139 Jeg vil takke dig

Ritualmesser

 

Dåb

646 023 Herren er min hyrde

eller 661c Sl 27 Herren er mit lys og min frelse

eller 1019 027 Vågn op, du som sover

eller 685e 034 Smag og se

eller 1018 034 De, som retter blikket mod ham

Firmelse

1012 Sl 117 I skal være mine vidner

Bryllup

685a 034 Smag og se

Begravelse, Requiem

661c Sl 27 Herren er mit lys og min frelse

Andre lejligheder

 

Brugt til kirkevandring i Domkirken

1014 Sl 145 Stor og højlovet er Herren

Halleluja-antifoner til hele kirkeåret

1043 Halleluja-antifoner

Akklamationer til Evangeliet (A B C)

1044 Akklamationer til Evangeliet (A B C)

Akklamationer til Evangeliet, forskellige år

1045 Akklamationer til Evangeliet fra forskellige år

Akklamationer til Evangeliet alm. søndage

1046 Akklamation til Evangeliet alm. søndage

Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og NCB.