Lovsyng Herren

Her på siden finder du Erling Rasmussens vekselsange i interaktive nodeblade. Du vil kunne se nodebladet på skærmen og afspille musikken ved tryk på en knap.

 Hent Finale NotePad for at kunne åbne filen. Det er gratis og helt ufarligt! Programmet skal kun hentes og installeres første gang, du bruger en fil.


Fastetiden

 

1. sønd. i fasten

700 Sl 51 Gud, vær mig nådig

2. sønd. i fasten

675a Sl 33 Din miskundhed være over os

3. sønd. i fasten

741 Sl 95 Når I i dag lytter til hans røst , (se video)

4. sønd. i fasten

646 Sl 23 Herren er min hyrde , (se video)

5. sønd. i fasten

803 Sl 130 Hos Herren er miskundhed

Palmesøndag

644 Sl 22 Min Gud, min Gud , (se video)

Under kommunionen

1000 Sl 3 Fader, hvis denne kalk

Under indtoget

1021 Hosanna, Davids Søn

Under palmevelsignelsen

1022 Med grene i hånd

Akklamation til Evangeliet

830a Kristus blev lydig indtil døden (orgelversion)
eller 830b (korversion)

Offertorium

1023a Sl 69 Frels mig, Gud, thi vandene (kor­version) eller 1023b orgelversion

Oliemessen (i Domkirken)

730c Sl 89 Om Herrens nåde

Introitus

1024 Kristus har gjort os til konger

Akklamation til Evangeliet

1025 Den Herre, Herrens Ånd, er over mig

Kommunio

1009b Sl 89 Om Herrens nåde

 

1026 Rose os skal vi af vor Herre

Det hellige påsketriduum

Skærtorsdag

778 Sl 116 Velsignelsens kalk

Akklamation til evangeliet

1027 Et nyt bud giver jeg jer

Fodvaskningen

1028 Fodvaskningen

Offertorium

1029a Ubi Caritas (kor) eller 1029b (orgel)

Kommunio

1030a Dette er mit legeme (kor) eller
1030b (orgel)

Langfredag

 

669a Sl 31 Fader, i dine hænder (orgelversion)
eller 669b (korversion) , (se video)

Under kommunionen

644 Sl 22 Min Gud, min Gud , (se video)

Akklamation til Evangeliet

830a Kristus blev lydig indtil døden (orgelversion)
eller830b (korversion)

Korsets hyldning

1031 Korsets hyldning

Under korsets hyldning

1032 Improperier

Når sakramentet bæres ind

1033 Vi tilbeder dig, Kristus

 

 

Påskevigilien:

1a

764a Sl 104 Du sender din Ånd, (se video)

1b

1004 Sl 33 Herre, jorden er fuld af

2

628 Sl 16 Vogt mig, Gud

3

823 2 Mos 15 Lad os synge for Herren , (se video)

4

668 Sl 30 Herre, jeg ophøjer dig

5

826 Esajas 12 I skal øse vand med glæde , (se video)

6

638 Sl 19 Herre, du har det evige livs ord

7a

1005 Sl 42 Som hjorten skriger

7b (ved dåb)

702b Sl 51 Skab mig, o Gud

Påskehalleluja

1034 Påskehalleluja

Alle helgens litaniet

1035 Alle Helgens Litaniet

Til dåbsvandets velsignelse

1036 Lovpris Herren, I kilder

Efter fornyelsen af dåbsløfterne

1037 Jeg så vand udgå fra templet

Offertorium

1038 Jorden grued og tav

Kommunio

1039 Vort påskelam, Kristus, er ofret

Påskedag

783 Sl 118 Denne er dagen, som Herren har gjort , (se video)

Påskesekvens

 

1040a Påskesekvens 1 (kor) eller 1040b (orgel) eller
1041a Påskesekvens 2 (dyb) eller 1041b (høj)

Akklamation til Evangeliet

1042 Akklamation til Evangeliet påskedag

Påskemandag

626 Sl 16 Herre, du lærer mig livets vej

Til p å ske, pinse og andre festlige h ø jtider:

Halleluja

850 Sl 150 Halleluja , (se video)

I påsketiden, som ”Vidi Aquam”

1037 Jeg så vand udgå fra templet

Påsketiden

 

2. sønd. i påsken

(hvide søndag)

785c Sl 118 Tak Herren, thi han er god

3. sønd. i påsken

626 Sl 16 Herre, du lærer mig livets vej

4. sønd. i påsken

646 Sl 23 Herren er min hyrde , (se video)

5. sønd. i påsken

675b Sl 33 Din miskundhed være over os

6. sønd. i påsken

708 Sl 66 Bryd ud i jubel for Gud

Kristi himmelfart

698 Sl 47 Gud steg op under jubel , (se video)

7. sønd. i påsken

664 Sl 27 Jeg er sikker på

Pinsevigilien

764b Sl 104 Du sender din Aand
Eller
765a Sl 104 Herre, send din Ånd , (se video)

Pinsedag

764c Sl 104 Du sender din Ånd
Eller
765b Sl 104 Herre, send din Aand , (se video)

Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og NCB.