Lovsyng Herren

Her på siden finder du Erling Rasmussens vekselsange i interaktive nodeblade. Du vil kunne se nodebladet på skærmen og afspille musikken ved tryk på en knap.

 Hent Finale NotePad for at kunne åbne filen. Det er gratis og helt ufarligt! Programmet skal kun hentes og installeres første gang, du bruger en fil.


 

Herrens højtider i det alm. kirkeår

Den hl. Treenighed

 

678 Sl 33 Saligt det folk, Herren valgte

Kristi Legems og Blods fest

 

775 Sl 116 Jeg vil løfte frelsens bæger

Jesu Hjerte fest

 

826 Esajas 12 I skal øse vand med glæde , (se video)

Fester, som fortrænger en søndag

Skt.Ansgar

 

748 Sl 96 Kundgør Herrens undere

Herrens fremstilling i templet

 

652 Sl 24 Hvem er den ærens konge , (se video)

Skt. Johannes Døber

 

808b Sl 139 Jeg vil takke dig

De hl. Apostle Peter og Paulus – vigilie

 

1017 Sl 19 Deres røst når ud til verdens ende

De hl. Apostle Peter og Paulus – dagen

 

682 Sl 34 Herren fried mig

Herrens forklarelse

 

751b Sl 97 Herren er konge

Jomfru Marias optagelse i Himlen

 

694 Sl 45 Dronningen står i ofirguldets skrud

Kirkevielsesfest – Domkirkens konsekration

 

725 Sl 84 Salige er de, som bor i dit hus , (se video)

Det hellige Kors’ ophøjelse

 

720 Sl 78 Glem ikke Herrens værker

Alle Helgen

 

654 Sl 24 Så er den slægt

Laterankirkens indvielse

 

1006 Sl 46 Flodløb glæder Guds by
eller
695 Sl 46 Gud er vor tilflugt og styrke

Andre fester

 

 

19. marts, Skt Josef, Jomfru Marias brudgom

 

729 089 Jeg lader din slægt

25. marts, Herrens bebudelse

 

690b 040 Se, jeg kommer for at gøre din vilje , (se video)

Jomfru Marias uplettede undfangelse

 

756 Sl 98 Syng Herren en ny sang

25. november, Niels Steensens Fest

 

808a Sl 139 Jeg vil takke dig

Ritualmesser

 

 

Dåb

 

646 023 Herren er min hyrde , (se video)

eller 661c Sl 27 Herren er mit lys og min frelse

eller 1019 027 Vågn op, du som sover

eller 685e 034 Smag og se , (se video)

eller 1018 034 De, som retter blikket mod ham

Firmelse

 

1012 Sl 117 I skal være mine vidner

Bryllup

 

685a 034 Smag og se , (se video)

Begravelse, Requiem

 

661c Sl 27 Herren er mit lys og min frelse

Andre lejligheder

 

 

Brugt til kirkevandring i Domkirken

 

 

Halleluja-antifoner til hele kirkeåret

 

1043 Halleluja-antifoner

Akklamationer til Evangeliet (A B C)

 

1044 Akklamationer til Evangeliet (A B C)

Akklamationer til Evangeliet, forskellige år

 

1045 Akklamationer til Evangeliet fra forskellige år

Akklamationer til Evangeliet alm. søndage

 

1046 Akklamation til Evangeliet alm. søndage

 

Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og NCB.